Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

TPA 52/2018 vp

Viimeksi julkaistu 9.10.2018 16.27

Toimenpidealoite TPA 52/2018 vp Toimenpidealoite alkoholijuomien valmisteveron korottamisesta

SariTanuskdym.

Eduskunnalle

Alkoholin liikakäyttö on yksi keskeisimmistä suomalaisen yhteiskunnan terveysuhkista. Alkoholin käytöstä seuraa negatiivisia vaikutuksia muun muassa kansanterveyteen, sosiaali- ja perhesuhteisiin, lasten hyvinvointiin, talouteen sekä viranomaistoimintaan. Alkoholihaittojen tuomat lisäkustannukset julkiselle taloudelle ovat useita miljardeja euroja vuodessa. Kun otetaan huomioon tuotantomenetykset työelämässä ja muut haitat, kustannukset ovat moninkertaisia. Alkoholin negatiivisia vaikutuksia perheiden ja erityisesti lasten hyvinvointiin ei voi edes rahalla mitata. 

Alkoholihaittojen määrä on suorassa suhteessa alkoholin kokonaiskulutukseen. Tehokkain tapa hillitä alkoholin väärinkäyttöä on vaikuttaa alkoholin saatavuuteen ja hintaan. Alkoholiveron asteittainen korotus on yksi keskeinen toimenpide vähentää alkoholihaittoja. Aiemmat veronkorotukset ovat osoittaneet, että hinnannousu vaikuttaa selkeästi alkoholin kokonaiskulutukseen. Alkoholivero on asetettava sellaiselle tasolle, että se hillitsee alkoholin käyttöä ja että veron tuotto on järkevässä suhteessa alkoholin käytön yhteiskunnalle aiheuttamiin kustannuksiin.  

Hallitus esittää osana vuoden 2019 talousarvioesitystä muutettavaksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annettua lakia siten, että alkoholijuomien valmisteveroa korotettaisiin (HE 165/2018 vp). Veronkorotusten on laskettu olevan keskimäärin noin 2,5 prosenttia. Korotukset nostaisivat alkoholijuomien vähittäismyyntihintoja keskimäärin noin runsaan prosentin, minkä yhteydessä veronkorotus kasvattaisi alkoholiveron tuottoa vuodessa noin 30 miljoonaa euroa. Vaikka hallituksen esitys on oikeansuuntainen, tulisi korotusten olla kuitenkin merkittävämpiä huomioiden alkoholinkulutuksesta tulevat merkittävät yhteiskunnalliset haitat ja kustannukset. 

Esitämmekin alkoholiverotuksen korottamista ja korotuksen suorittamista siten, että vuonna 2019 alkoholiverotuksesta tuleva tuotto olisi 70 miljoonaa euroa korkeampi kuin valtion vuoden 2019 talousarvioissa arvioitu 30 miljoonan euron korotus (HE 165/2018 vp) eli että vuoden 2019 verotuotto olisi 100 miljoonaa euroa vuoden 2018 tuottoa korkeampi. 

Aloite sisältyy Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin vuodelle 2019. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamiseksi siten, että alkoholijuomien valmisteveroa korotetaan ja että korotuksen myötä alkoholiverotuksen vuoden 2019 verotuotto on 70 miljoonaa euroa korkeampi kuin valtion vuoden 2019 talousarvioesityksessä arvioitu alkoholi- ja alkoholijuomaveron verotuotto. 
Helsingissä 9.10.2018 
SariTanuskd
AnteroLaukkanenkd
PäiviRäsänenkd
SariEssayahkd
PeterÖstmankd