Toimenpidealoite
TPA
52
2020 vp
Sheikki
Laakso
ps
Toimenpidealoite Luumäki—Imatra-kaksoisraiteen rakentamisesta
Eduskunnalle
Osana Luumäki—Imatra-ratahanketta Joutsenon ja Imatran välisen yksiraiteisen osuuden rinnalle rakennetaan uusi kaksoisraide. Radan Luumäki—Joutseno-osuudelta, joka on maan ruuhkaisin rataosuus, ratasuunnitelma kaksoisraiteen rakentamiseksi kuitenkin vielä puuttuu. Uuden kaksoisraiteen rakentaminen koko välille Luumäki—Imatra on keskeisessä roolissa rataosuuden välityskyvyn parantamisessa ja paitsi mahdollistaa kuljetuskapasiteetin kasvun myös parantaa palvelutasoa Lappeenrantaan, Imatralle ja Joensuuhun. Lisäksi se takaa radalle paremman toimintavarmuuden. 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että hallitus ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin kaksoisraiteen rakentamiseksi koko Luumäki—Imatra-rataosuudelle. 
Helsingissä 24.4.2020 
Sheikki
Laakso
ps
Viimeksi julkaistu 24.4.2020 14.43