Viimeksi julkaistu 19.4.2021 20.13

Toimenpidealoite TPA 53/2018 vp 
Sari Sarkomaa kok ym. 
 
Toimenpidealoite tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämisestä erillislailla

Eduskunnalle

Suomalainen lainsäädäntö ei ole naisten ympärileikkausten osalta muiden Pohjoismaiden kanssa linjassa eikä riittävällä tasolla. Maailmassa ympärileikataan YK:n mukaan noin kolme miljoonaa tyttöä ja naista joka vuosi. Ympärileikkauksia tehdään myös Pohjoismaissa. Näin tapahtuu siitä huolimatta, että kansainväliset ihmisoikeussopimukset velvoittavat niihin sitoutuneita maita suojaamaan ihmisten koskemattomuutta ja terveyttä. Myös Istanbulin sopimus velvoittaa Suomea ja päättäjiä nykyistä tiukempiin toimiin tyttöjen suojelemiseksi.  

Tyttöjen ympärileikkaus on vakava ongelma Suomessa. Asiaa koskeva kansalaisaloite kertoo osaltaan, että ongelma on todellinen. Helsingissä synnyttämään tulee lähes viikoittain ympärileikattuja naisia. Terveydenhuollon ammattilaisille ilmiö on valitettavan tuttu.  

Muissa Pohjoismaissa tyttöjen ympärileikkaamiseen on selkeä kieltävä lainsäädäntö. Ruotsissa ja Norjassa naisten ympärileikkaukset on jo kielletty erillislaeilla. Tanskassa aiheesta on tehty erillinen pykälä rikoslakiin. Suomen rikoskäytännöissä tyttöjen ja naisten ympärileikkaukset katsotaan pahoinpitelyksi tai törkeäksi pahoinpitelyksi.  

Tyttöjen sukuelinten silpomista oletettavasti tapahtuu Suomessa, mutta näitä ei saada viranomaisten tietoon ja sitä myöten tuomioistuinten käsiteltäviksi. Keskeistä olisi vahvistaa sitä, miten nämä teot saadaan viranomaisten tietoon. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen kieltämiseksi yksiselitteisesti lailla sekä tarvittaviin toimiin tyttöjen sukuelinten silpomisen saamiseksi viranomaisten tietoon ja tuomioistuinten käsiteltäväksi. 
Helsingissä 11.10.2018 
Sari Sarkomaa kok 
Raija Vahasalo kok 
Sari Multala kok 
Mia Laiho kok 
Jaana Laitinen-Pesola kok 
Sari Raassina kok