Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.31

Toimenpidealoite TPA 53/2020 vp 
Ari Koponen ps 
 
Toimenpidealoite kotitalousvähennyksen enimmäismäärän ja korvausprosentin väliaikaisesta nostamisesta

Eduskunnalle

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2018 kotitalousvähennystä käytettiin 451 miljoonan euron edestä. Vähennystä hyödynsi 442 140 tulonsaajaa. Vähennyksen käyttö on viime vuosikymmenen alusta kasvanut vuosittain lukuun ottamatta vuotta 2012. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärää, käyttöalaa sekä vähennyksen osuutta maksetusta työstä ja palkasta on muutettu lukuisia kertoja vähennyksen tultua voimaan vuonna 2001. Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaisesti kotitalousvähennyksen maksimimäärää leikattiin vuoden alusta 150 euroa ja korvausprosenttia 10 prosenttiyksikköä.  

Kotitalousvähennyksen säätämisen keskeisin tavoite on ollut työllisyyden parantaminen yhteiskunnan myöntämän tuen avulla. Tarkoitus on kannustaa kotitalouksia teettämään ulkopuolisilla sellaisia töitä, jotka ne ovat aikaisemmin tehneet itse. Kotitalousvähennyksellä on erityisen myönteisiä vaikutuksia monien pienyrittäjien liiketoimintaan ja palveluja tarvitsevien kotitalouksien arkeen. Kotitalousvähennys toisin sanoen lisää palveluiden kysyntää ja vastaavasti pienentää itse tehdyn kotitaloustyön ja pimeänä ostettujen palveluiden määrää.  

Kotitalousvähennyksestä hyötyvät myös muut kuin hyvätuloiset, sillä kotitalousvähennyksen käyttäjistä yli 40 % on eläkeläisiä. Useimmin sitä käyttävät yli 75-vuotiaat, joista lähes 14 % käyttää vähennystä. Yli 60 % eläkeläisistä maksaa vähintään 100 euroa vähennyskelpoista kunnallisveroa kuukaudessa. Kotitalousvähennys ei ole näin ollen myöskään vain rikkaimpien eläkeläisten etu. 

Koronakriisi iskee Suomen talouteen. Valtionvarainministerin ennusteen mukaan bruttokansantuote tulee supistumaan 5,5 % vuonna 2020. Vuonna 2009 finanssikriisi painoi Suomen talouden taantumaan, jonka seurauksena BKT pieneni yli 8 % Tilastokeskuksen mukaan. Samana vuonna kotitalousvähennyksen enimmäismäärää nostettiin edellisvuodesta liki kolmanneksella. Samanaikaisesti myönnettyjen kotitalousvähennysten kokonaisarvo kasvoi 78 %.  

Ehdotankin, että kotitalousvähennyksen enimmäismäärää ja korvausprosenttia nostettaisiin reilusti, esimerkiksi vuoden 2009 tapaan kolmanneksella. Muutos tulisi saattaa voimaan heti, ja sen tulisi olla voimassa vähintään vuoden loppuun asti. Kotitaloudet, joilla olisi varaa kotitalousvähennyksiin, tarttuisivat verohelpotukseen. Tämä kasvattaisi merkittävästi palveluiden kysyntää ja lisäisi työllisyyttä. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin nostaakseen kotitalousvähennyksen enimmäismäärää ja korvausprosenttia. 
Helsingissä 28.4.2020 
Ari Koponen ps