Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.16

Toimenpidealoite TPA 55/2016 vp 
Ville Niinistö vihr ym. 
 
Toimenpidealoite yrityksen ensimmäisen työntekijän palkan sivukulujen määräaikaisesta huojentamisesta

Eduskunnalle

Suomen työllisyysaste on verrokkimaihin verrattuna matala. Kansainvälisessä vertailussa käy myös ilmi, että meidän pienyrityksemme työllistävät vähemmän kuin vastaavankokoiset yritykset useissa Euroopan maissa. 

Useat pienet ja suuremmatkin yritykset ovat alkuun olleet yhden hengen yrityksiä. Kasvun alkuvaiheen iso kynnys on ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkaaminen. Työllisyystilanteen parantamiseksi on tarpeen madaltaa tätä kynnystä. 

Suomessa on yli 160 000 yhden hengen yritystä, joten työllistämispotentiaali on merkittävä. Ehdotamme, että yrityksen ensimmäisen työntekijän osalta työnantaja vapautetaan sivukulujen maksamisesta yhden vuoden määräajaksi lukuun ottamatta pakollista tapaturma- ja henkivakuutusta. Tämä merkitsisi lähes 20 %:n alennusta työnantajan palkkauskuluihin verrattuna normaalitilanteeseen ja olisi siksi tuntuva huojennus yrityksen kuluihin. Määräaikaisena tukena tämä ei aiheuttaisi merkittävää markkinahäiriötä tai kilpailuasetelman vinoutumaa. 

Muutos aiheuttaisi lievää tasapaino-ongelmaa eläke- ja sosiaaliturvarahastoille. Toisaalta työllisyystilanteen paraneminen kohentaisi pitemmällä aikavälillä niidenkin rahoitusasemaa ja myös julkisen talouden kokonaistilannetta merkittävästi. 

Jos tämä palkkaamiskynnyksen alentaminen ei tepsi eli työpaikkoja ei synny, ei aiheudu myöskään rahoitusaseman heikentymistä eläke- ja sosiaaliturvarahastoille. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin yhden hengen yrityksen ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkauskynnyksen alentamiseksi huojentamalla määräaikaisesti työntekijän palkan sivukuluja. 
Helsingissä 27.10.2016 
Ville Niinistö vihr 
Krista Mikkonen vihr 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
Heli Järvinen vihr 
Jani Toivola vihr 
Antero Vartia vihr 
Touko Aalto vihr 
Emma Kari vihr 
Ozan Yanar vihr 
Johanna Karimäki vihr 
Olli-Poika Parviainen vihr 
Satu Hassi vihr 
Jyrki Kasvi vihr