Viimeksi julkaistu 19.4.2021 20.08

Toimenpidealoite TPA 55/2018 vp 
Peter Östman kd ym. 
 
Toimenpidealoite opiskelijoiden asumistuen uudistamisesta

Eduskunnalle

Hallitus on tehnyt kuluvalla kaudella merkittäviä muutoksia opintoetuuksiin. Elokuussa 2017 tuli voimaan uudistus, jossa asumislisän piirissä olevat opiskelijat siirtyivät pääsääntöisesti yleisen asumistuen piiriin. Uudistuksen myötä asumistukea saavien opiskelijoiden määrä väheni merkittävästi. Ennen muutosta asumistukea sai Kelan tietojen mukaan 140 000 opiskelijaa ja muutoksen jälkeen enää 110 000 opiskelijaa. Muutos johtui mm. siitä, että monet yhdessä työssä käyvän puolison kanssa asuvat opiskelijat menettivät oikeuden asumistukeen, koska siinä huomioidaan ruokakunnan yhteenlasketut tulot.  

Asumistukea saavien opiskelijoiden määrä laski, mutta samalla maksettujen asumisen tukien summa ja keskimääräinen tuki opiskelijaa kohden nousivat merkittävästi. Ennen uudistusta opintotuen asumislisän suuruus oli joko 80 prosenttia opiskelijan vuokrasta tai enintään 201,60 euroa. Keskimääräinen asumislisä oli Kelan tietojen mukaan 196 euroa kuukaudessa. Uudistuksen myötä keskimääräinen tuki nousi 258 euroon, ja se jatkaa kasvuaan. Samalla opiskelijoiden asumismenot ovat nousseet. Syksyllä 2016 keskimääriset asumismenot olivat 381 euroa. Syksyllä 2017 keskimääräiset asumismenot olivat nousseet jo 426 euroon. Asumismenojen nousu oli opiskelijoilla huomattavasti suurempaa kuin muilla asumistukea saavilla.  

Opiskelijoiden asumistuen muutos on johtanut siihen, että opiskelijoiden kannattaa ottaa vastaan kalliimpia yksiöitä sen sijaan, että he asuisivat soluasunnoissa tai yhdessä kaverin tai puolison kanssa. Tilanne on johtanut jopa siihen, että aiemmin yhdessä asuneet puolisot ovat päättäneet ottaa toisen asunnon ja muuttaa erilleen. Uudistus lisää yksiöiden kysyntää varsinkin pääkaupunkiseudulla, missä jo nyt on pulaa kohtuuhintaisista asunnoista. Kasvanut kysyntä nostaa vuokrien tasoa ja sitä kautta entisestään kasvattaa niin opiskelijoiden kuin työssä käyvienkin ihmisten asumisen kustannuksia. Samalla asumistukimenot jatkavat kasvuaan. 

Muutokset opiskelijoiden asumistukeen pitää perua ja palauttaa vanhat ehdot. Näin saadaan merkittäviä säästöjä asumismenokustannuksiin ja hillitään asumistukimenojen kasvua. Asumistuen määrää rajoittamalla hillitään vuokrien nousutahtia, mikä parantaa kaikkien vuokranmaksajien asemaa. Muutoksen yhteydessä pitää samalla korottaa opiskelijoiden saamaa opintorahaa, jota hallitus leikkasi merkittävästi samalla kun tehtiin opiskelijoiden asumislisään liittyvä muutos.  

Aloite sisältyy Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin vuodelle 2019. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin opiskelijoiden saaman asumistuen ehtojen muuttamiseksi vastaamaan aikaisempaa käytäntöä. 
Helsingissä 11.10.2018 
Peter Östman kd 
Päivi Räsänen kd 
Sari Essayah kd 
Sari Tanus kd 
Antero Laukkanen kd