Toimenpidealoite
TPA
56
2017 vp
Pentti
Oinonen
sin
ym.
Toimenpidealoite isänpäivän sekä läheisenpäivän virallistamisesta liputuspäiviksi
Eduskunnalle
Liputuspäivät jaetaan Suomessa virallisiin ja vakiintuneisiin liputuspäiviin. Viralliset liputuspäivät on lueteltu liputuksesta Suomen lipulla annetussa asetuksessa (383/1778). Jokavuotisia liputuspäiviä on kuusi. Virallisia liputuspäiviä on muutettu aiemmin vain kerran vuonna 1996, jolloin päivitettiin vaalipäivien liputusta koskevat säädökset.  
Isänpäivän liputus perustuu vakiintuneeseen vapaaehtoiseen käytäntöön, kun taas äitienpäivän liputus on asetuksella määrätty. Mielestäni kummatkin, niin isät kuin äiditkin, ovat ansainneet omat viralliset liputuspäivänsä. Mikäli tavoitteena on oikea tasa-arvo, niin toteutuessaan isänpäivän liputuksen virallistaminen olisi valtiovallalta positiivinen ele tasa-arvon kehittämiselle tulevaisuudessa.  
Nykyisen yhteiskuntamme arvojen mukaisesti tasa-arvoa kohti pyritään jatkuvasti erilaisin muutoksin, viimeisimpänä niistä uusi perheiden monimuotoisuutta huomioiva varhaiskasvatussuunnitelma. Suunnitelmaa soveltaen on yksittäisissä päiväkodeissa siirrytty viettämään läheisenpäivää isänpäivän sijaan, mutta tämä kuitenkin ajaa väistämättä isät eriarvoiseen asemaan suhteessa äiteihin. Isien tasa-arvoista roolia lasten hoidossa ja kasvatuksessa on pyritty aiemmin lisäämään esimerkiksi isyysvapaita pidentämällä, mutta nyt kuitenkin kehitystä tehdään isien oikeuksien kustannuksella.  
Nykyistä arvomaailmaa kunnioittaen ehdotan, että isänpäivä sekä läheisenpäivä virallistettaisiin erillisiksi liputuspäivikseen. Näin kunnioitamme perheiden monimuotoisuutta samalla, kun luomme yhteiskuntaan arvopohjaa, jossa huoltaja tai läheinen on liputuksen arvoinen. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin isänpäivän sekä läheisenpäivän virallistamiseksi liputuspäiviksi. 
Helsingissä 15.11.2017 
Pentti
Oinonen
sin
Arto
Pirttilahti
kesk
Reijo
Hongisto
sin
Matti
Torvinen
sin
Harry
Harkimo
kok
Viimeksi julkaistu 16.11.2017 11:07