Toimenpidealoite
TPA
57
2018 vp
Päivi
Räsänen
kd
ym.
Toimenpidealoite sokeriveron käyttöönottamisesta
Eduskunnalle
Suomalaiset syövät ja juovat edelleen liikaa sokeria. Kasvavalla sokerinsyönnillä on niin kansanterveydellisiä kuin taloudellisiakin vaikutuksia. Vaikka hallitus päätti poistaa Euroopan komission moittiman makeisveron vuoden 2017 alusta, on sokerin kulutusta vähentävälle terveysperusteiselle verolle tästä huolimatta edelleen kansanterveydellinen tarve. Esitämmekin, että maassamme otetaan käyttöön aiemman makeisveron korvaava terveysperusteinen sokerivero.  
Sokerivero kohdistuisi tasapuolisesti eri tuoteryhmiin ja perustuisi elintarvikkeisiin lisättyyn sokeriin. Muun muassa Evira ja THL ovat puhuneet sokeriveron puolesta. Verolla edistettäisiin terveyttä sekä vähennettäisiin terveydenhoidon kustannuksia. Sokerivero perittäisiin tuotteeseen lisätystä sokerista eli sakkaroosista. Veronalaisia olisivat Suomessa valmistettu sokeri, maahantuotu sokeri ja kaikki maahantuodut sokeria sisältävät tuotteet.  
Sokeriveron määräämisen mahdollistaa myös se, että pakkausmerkintälainsäädäntö velvoittaa ilmoittamaan elintarvikkeen sokerimäärän. Sokeriveron käyttöönoton myötä veropohja laajenisi, sillä veron piiriin tulisi laaja kirjo sokeria sisältäviä tuotteita, kuten keksejä, vanukkaita ja jugurtteja.  
Esitys sisältyy Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vuoden 2019 vaihtoehtobudjettiin. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin sokeriveron käyttöönottamiseksi vuoden 2019 alusta. 
Helsingissä 11.10.2018 
Päivi
Räsänen
kd
Sari
Essayah
kd
Peter
Östman
kd
Antero
Laukkanen
kd
Sari
Tanus
kd
Viimeksi julkaistu 12.10.2018 16:55