Toimenpidealoite
TPA
58
2018 vp
Johanna
Karimäki
vihr
Toimenpidealoite puidenistutuskampanjasta kouluihin
Eduskunnalle
Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi 8.10.2018 ilmastoraportin. Se vahvisti todeksi huolen viime kesien helteiden ja metsäpalojen jälkeen. Aikaa ei ole hukattavaksi ilmastonmuutoksen torjunnassa. Jotta voimme turvata planeetan viljelyolosuhteet, jarruttaa aavikoitumista, estää pienten saarivaltioiden katoamisen veden alle, turvata pohjoisen arktisen luonnon ja jään sekä varmistaa neljä vuodenaikaa Suomeen, on toimittava kuten IPCC kehottaa. Koko ihmiskunnan on irtauduttava fossiilisista polttoaineista vuoteen 2050 mennessä. Teollisuusmaiden pitää ajaa fossiilisten polttoaineiden käyttö alas alle 20 vuodessa. Suomessa on luovuttava kivihiilen, turpeen ja polttoöljyn käytöstä 2020-luvulla ja maakaasusta 2030-luvulla. IPCC korostaa ilmassa jo olevan hiilidioksidin poistamisen tärkeyttä ja hiilinielujen kasvattamista. Metsien, soiden ja maaperän hiilinieluja tulee kasvattaa suunnitelmallisesti.  
Hakkuut on pidettävä kestävällä tasolla. Ilmastolle kestävänä tasona on pidetty 65:tä miljoonaa kuutiota vuodessa. Sipilän hallitus aikoo lisätä metsien hakkuut niin korkealle tasolle, että se puolittaisi hiilinielumme vuoteen 2030 mennessä. Se on yhtä paha asia ilmastolle kuin päästöt. Metsänhakkuutavoitteet on pudotettava kestävälle tasolle, ja hiilinielujen kasvattamiseksi tarvitaan ohjelma. 
Metsäteollisuuden on jatkettava uudistumista, sillä puusta tarvitaan uusia kestäviä tuotteita, jotka sitovat hiiltä pitkäksi aikaa. Tarvitsemme Suomeen ilmastoa suojelevan metsityskampanjan. Myös kouluihin voi lanseerata valtion tukeman puidenistutuskampanjan. Puiden istutus koulujen ympäristöön tuottaa jossain määrin ilmastovaikutusta, kun hiilidioksidia sitovan puuston määrä kasvaa. Mutta ennen kaikkea sillä olisi lapsille ja nuorille kasvatuksellinen merkitys. He pääsevät konkreettisesti osallisiksi ilmastonmuutoksen torjuntaan koulupuu-kampanjan avulla. 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin puidenistutuskampanjan lanseeraamiseksi kouluihin. 
Helsingissä 16.10.2018 
Johanna
Karimäki
vihr
Viimeksi julkaistu 17.10.2018 10:58