Toimenpidealoite
TPA
59
2018 vp
Ville
Tavio
ps
Toimenpidealoite YK:n GCM-sopimuksen käsittelemisestä eduskunnassa
Eduskunnalle
Esitän, että hallitus tuo kiireellisesti YK:n piirissä tehtävän Global Compact for Migration -sopimuksen eduskunnan täysistunnon päätettäväksi. 
Asiasta ei ole olemassa eduskunnan kantaa. Sopimus on määrä allekirjoittaa jo joulukuun alussa Marokossa konferenssissa.  
Sopimuksella ei ole esitetty olevan suoria juridisesti sitovia vaikutuksia, mutta useissa puheenvuoroissa on nyt kuultu pyrkimyksistä antaa sopimukselle tosiasiallista sitovuutta. Näin ollen esitän, että eduskuntaa ei sivuuteta päätöksenteossa vaan sen annetaan arvioida sopimuksen sisältö Suomen kannalta. 
Yhdysvaltojen jääminen sopimuksen ulkopuolelle vetoamalla siihen, että sopimus loukkaa sen suvereniteettiä, antaa itsessään riittävän korkean perusteen asian käsittelyyn eduskunnan täysistunnossa. 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin tuodakseen kiireellisesti GCM-sopimukseen liittymisen eduskunnan päätettäväksi. 
Helsingissä 25.10.2018 
Ville
Tavio
ps
Viimeksi julkaistu 25.10.2018 16:03