Viimeksi julkaistu 19.5.2022 15.33

Toimenpidealoite TPA 59/2022 vp 
Arja Juvonen ps 
 
Toimenpidealoite saattohoidon saamiseksi lainsäädäntöön

Eduskunnalle

Eduskunnnassa käsiteltiin vuonna 2018 kansalaisaloite ”Eutanasia-aloite hyvän kuoleman puolesta”. Eduskunta hylkäsi aloitteen, mutta edellytti valtioneuvostoa asettamaan asiantuntijatyöryhmän selvittämään elämän loppuvaiheen hyvää hoitoa, itsemääräämisoikeutta sekä saattohoitoa ja eutanasiaa koskevia sääntelytarpeita. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama asiantuntijatyöryhmä on saanut työnsä valmiiksi. Se esittää yksimielisenä näkemyksenä, että palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa tulisi kehittää ja saattohoidon saatavuutta sekä osaamista lisätä. 

Saattohoitoa on ohjeistettu Suomessa vuosikausia pelkin suosituksin. Epäkohta on havaittu jo vuosia sitten, ja aiheesta on tehty myös eduskunnassa lukuisia kirjallisia kysymyksiä, toimenpidealoitteita ja lakialoitteita. Myös hoitotyön ruohonjuuritasolta päättäjien tietoon on saatettu lukuisia kertoja viestejä, että suomalaisessa saattohoidossa on paljon korjattavaa. 

Asiantuntijatyöryhmä toteaa muistiossaan, että pelkät saattohoitosuositukset eivät riitä saattohoidossa esiintyvien puutteiden korjaamiseen, vaan tarvitaan muutoksia lainsäädäntöön. Työryhmän työn tulos on kauan odotettu totuus siitä, että ihmiselämän loppuvaihe ja elämän ehtoon viimeiset hetket ansaitsevat osakseen arvokkaan, kunnioittavan, osaavan, kipuja lievittävän, inhimillisen ja hyvän saatto- ja palliatiivisen hoidon. 

Loppuraportti ei esitä erillistä saattohoitolakia, mutta se esittää muutoksia jo olemassa olevaan terveydenhuoltolakiin (1326/2010). 

On ensiarvoisen tärkeää, että Suomen hallitus toimii nopeasti ja lähtee välittömästi valmistelemaan työryhmän loppuraportissaan esittämät lainsäädännölliset muutokset, jotta laadukkaasta ja hyvästä saattohoidosta tulee jokaisen kansalaisen subjektiivinen oikeus. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin saattohoidon saamiseksi lainsäädäntöön. 
Helsingissä 18.5.2022 
Arja Juvonen ps