Toimenpidealoite
TPA
6
2016 vp
Hanna
Halmeenpää
vihr
ym.
Toimenpidealoite kevyen polttoöljyn valmisteveron korottamisesta
Eduskunnalle
Suomessa on edelleen noin 190 000 öljylämmitteistä pientaloa, joiden lämmitykseen käytetään yhteensä 460 miljoonaa litraa lämmitysöljyä vuodessa. Pientalojen lisäksi öljyllä lämpenee myös merkittävä määrä julkisia rakennuksia, jotka käyttävät öljyä lämmitykseen noin 160 miljoonaa litraa vuodessa. Esimerkiksi Ruotsissa öljylämmitys on nykyään marginaalinen lämmitysmuoto. 
Suomen tulisi seurata muiden Ruotsin esimerkkiä ja kannustaa kotitalouksia ja julkisyhteisöjä luopumaan öljyn käytöstä talojen lämmitysmuotona. Ruotsi on viimeisten viidentoista vuoden ajan systemaattisesti korottanut kevyen polttoöljyn verotusta vuosittain ja saanut kotitaloudet ja julkisyhteisöt vaihtamaan öljyn ympäristöystävällisempiin lämmitysvaihtoehtoihin. 
Hallitusohjelman mukainen, vuoden 2016 alussa voimaan tullut hiilidioksidiveron korotus nosti kevyen polttoöljyn valmisteveroja 18,74 sentistä litralta 21,4 senttiin litralta. Korotus on oikean suuntainen, mutta riittämätön. Esimerkiksi Ruotsissa kevyen polttoöljyn valmisteverot ovat yhteensä 43,6 senttiä litralta eli yli kaksinkertaiset Suomeen verrattuna. 
Myös Suomen hallituksen tulisi asettaa tavoitteekseen kevyen polttoöljyn lämmityskäytöstä luopuminen ja selkeästi sitoutua korottomaan kevyen polttoöljyn veroa vuosittain. Hyvissä ajoin tiedossa olevat ja ennustettavat veronkorotukset kannustaisivat ihmisiä ja julkisyhteisöjä tekemään investointipäätöksiä lämmitysjärjestelmän vaihtamisesta. Veronkorotukset ohjaisivat kuluttajia ja julkisyhteisöjä suosimaan puhtaita, kotimaisia ja kestäviä ratkaisuja. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin tukeakseen puhtaita, kestäviä ja kotimaisia energiaratkaisuja korottamalla rakennuksien lämmityksessä käytettävän kevyen polttoöljyn valmisteveroa.  
Helsingissä 1.3.2016 
Hanna
Halmeenpää
vihr
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Jani
Toivola
vihr
Johanna
Karimäki
vihr
Krista
Mikkonen
vihr
Satu
Hassi
vihr
Ozan
Yanar
vihr
Silvia
Modig
vas
Kai
Mykkänen
kok
Antero
Vartia
vihr
Viimeksi julkaistu 1.3.2016 14.11