Toimenpidealoite
TPA
6
2018 vp
Sari
Tanus
kd
ym.
Toimenpidealoite sähkölaitepaloja ehkäisevien turvalaitteiden saattamisesta pakollisiksi
Eduskunnalle
Suomessa tapahtuu vuosittain yli 3 000 huoneistopaloa. Näistä paloista kolmannes, yli tuhat tulipaloa, saa alkunsa keittiöstä. Tulipaloissa kuolee vuosittain useita kymmeniä ihmisiä. Paloista aiheutuvat aineelliset vahingot ovat myös mittavat. Suuri osa huoneistopaloista saa alkunsa liedestä.  
Kun yhä useampi vanhus asuu, myös elämänsä viimeisinä vuosina, omassa kodissaan, on tärkeää kiinnittää huomiota myös kodin turvallisuuteen. Unohduksesta tai muusta  toiminnallisesta häiriöstä johtuvia vaaratilanteita tapahtuu kotona asuville vanhuksille yhä enenevässä määrin.  
Tavallinen palohälytin ei pysty estämään liesipaloa. Palovaroitin ainoastaan ilmoittaa, kun palo on alkamassa tai jo alkanut. Ratkaisu sähkölaitepalojen estämiseen on järjestelmä, joka vaaratilanteen havaittuaan katkaisee virran laitteesta. 
On huomattava, että ennen varsinaisen tulipalon syttymistä sähkölaitteista ja muista keittiön materiaaleista muodostuu hyvin vaarallisia kaasuja, jotka saattavat estää sammutustoimenpiteet tai pahimmassa tapauksessa ovat jo ehtineet tappaa asunnossa olevat ihmiset. Varsinkin vanhusväestön mahdollisuudet toimia tällaisissa tilanteissa ovat erittäin heikot. 
Teknologian kehityksen myötä on saatavilla ns. liesivahteja. Liesivahtien avulla suuri osa liesipaloista voitaisiin estää. Mikäli tällaiset laitteet saadaan pakollisiksi ainakin seniori- ja erityisryhmien asuntoihin, voidaan niiden avulla vähentää oleellisesti huoneistopaloja ja niissä menehtyneiden ihmisten määrää. 
Liesivahtien käyttö yleistyy monissa maissa. Mm. Norjassa liesivahdit ovat pakollisia kaikissa uusissa rakennuksissa. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin sähkölaitepaloja automaattisella virransyötön katkaisulla ehkäisevien turvalaitteiden saattamiseksi pakollisiksi seniorien ja erityisryhmien asuntoihin ja kyseisten laitteiden laajemman käyttöönoton edistämiseksi kaikissa uusissa asunnoissa. 
Helsingissä 15.2.2018 
Sari
Tanus
kd
Päivi
Räsänen
kd
Antero
Laukkanen
kd
Peter
Östman
kd
Eeva-Maria
Maijala
kesk
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Timo
Harakka
sd
Aila
Paloniemi
kesk
Martti
Mölsä
sin
Ulla
Parviainen
kesk
Ben
Zyskowicz
kok
Thomas
Blomqvist
r
Matti
Semi
vas
Viimeksi julkaistu 16.2.2018 13.26