Viimeksi julkaistu 20.5.2022 14.27

Toimenpidealoite TPA 62/2022 vp 
Ari Koponen ps 
 
Toimenpidealoite lastensuojelulain kokonaisuudistuksen käynnistämisestä

Eduskunnalle

Lastensuojelu on kriisissä. Sijaishuollon asiakkaina oli vuoden 2020 aikana noin 19 000 lasta, kun vuosituhannen alussa määrä oli alle 13 000. Lastensuojelussa on vuositasolla noin 50 000 asiakasta. 

Lastensuojelulakia on vuosien kuluessa muutettu lukuisia kertoja. Yhdessä sosiaalihuoltolain kanssa se muodostaa kokonaisuuden, joka on hyvin haastava ja monin kohdin vaikeaselkoinen. Sosiaali- ja terveysministeriön jatkuvilla lainvalmisteluilla ja erilaisilla hankkeilla on mahdollistettu sijaishuollon miljardibisneksen syntyminen. Lastensuojelulaitoksilla on tehty viime vuosina jopa yli 30 %:n liikevoittoja. Perhe- ja laitoshoidon keskimääräiset vuorokausikustannukset veronmaksajille ovat kaksinkertaistuneet 15 vuodessa. Suurin osa lastensuojelulaitoksista laskuttaa THL:n mukaan hoidosta 300—400 euroa vuorokaudelta, mutta myös yli 1 000 euron vuorokausihintoja on esiintynyt. Lastensuojelun avo- ja sijaishuollon kustannukset ovat kokonaisuudessaan noin 1,2 miljardia euroa vuodessa.  

Hallitus on ohjelmansa mukaisesti lähtenyt jälleen kehittelemään lastensuojelua ja sijaishuoltoa. Esitysluonnos lastensuojelulain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi oli lausuntokierroksella loppukeväästä 2021. Esitystä kommentoidaan edellisten tapaan oikeansuuntaisena mutta riittämättömänä. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin lastensuojelulain kokonaisuudistuksen käynnistämiseksi. 
Helsingissä 20.5.2022 
Ari Koponen ps