Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.58

Toimenpidealoite TPA 63/2020 vp 
Minna Reijonen ps 
 
Toimenpidealoite valtionyhtiö Postin toimipaikkojen sijoituspaikkojen tarkistamisesta

Eduskunnalle

Posti on valtionyhtiö, joka päättää myös toimipisteidensä sijainnista. Joka kunnassa on oltava yksi täyden palvelun postin toimipiste. Postin palveluihin ei tule olla kohtuuttoman pitkä asiointimatka. Kuitenkin kansalaiset voivat joutua hyvin eriarvoiseen asemaan postin palveluiden suhteen. 

Näin voi käydä esimerkiksi kuntaliitoksia tehneissä kunnissa. Tällöin voi käydä niin, että jos kuntaliitoskunnassa postin toimipistettä ylläpitänyt yrittäjä lopettaa toimintansa, jää kuntaliitoskunta ilman postia. Kuntaliitoskunnat voivat olla pinta-alaltaan hyvinkin laaja-alaisia, mutta koska kyseessä on yksi suuri kunta, ei postia nykysäädösten perusteella välttämättä perusteta kuntaliitosalueille. Matka täyden palvelun postiin voi muodostua hyvin pitkäksi. Postin sijoituspaikkojen määräytymisen perusteet olisi syytä varsinkin kuntaliitoskunnissa tarkistaa ajantasalle.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin selvittääkseen ja uudistaakseen valtionyhtiö Postin sijoituspaikkojen määräytymisen perusteet varsinkin kuntaliitoksen tehneiden laajapinta-alaisten kuntien osalta. 
Helsingissä 12.5.2020 
Minna Reijonen ps