Viimeksi julkaistu 17.9.2021 11.39

Toimenpidealoite TPA 66/2021 vp 
Sofia Virta vihr ym. 
 
Toimenpidealoite toimenpideohjelman käynnistämisestä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan sekä varhaiskasvatuksen opettajien työvoimapulan ratkaisemiseksi

Eduskunnalle

Pula sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöistä sekä varhaiskasvatuksen ammattilaisista syvenee. Tarvitsemme nopeasti konkreettisia toimia, jotta turvaamme korvaamatonta työtä tekevien sote- ja varhaiskasvatuskentän ammattilaisten riittävyyden. Tilanne on vakava, eikä alaa kannatella enää pelkillä tsemppipuheilla tai kiitoskorteilla. Kyseisillä aloilla on tehty tähänkin saakka työtä niukoin resurssein, eikä varaa alimiehitykselle ole. 

Sekä varhaiskasvatuksessa että sosiaali- ja terveysalalla kuormittavuus on ollut jo pitkään kovaa ja henkilöstön saanti epävarmaa. Koronapandemia on pahentanut tilannetta entisestään. Jotta lisääntyneisiin haasteisiin voidaan vastata, tulee tarkastella sekä sitä, miten aloille saadaan lisää työvoimaa, että myös sitä, miten ammattilaiset alalla pidetään. 

On selvää, että kyseisten alojen pitovoimasta puhuttaessa tulee tarkastella keinoja työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Tutkimuksen valossa hoivatyössä kuormitusta aiheuttaa etenkin työvoiman riittämättömyydestä johtuva kiire ja hierarkkinen työympäristö, joka synnyttää työn autonomian puutetta tarkoittaen sitä, ettei omaan työhön voi vaikuttaa. Panostuksia tarvitaankin myös johtajuuteen. Lisäksi alan työ- ja loma-ajat ovat epäsäännöllisiä ja epätyypilliset työsuhteet ovat yleisiä. On paljon keikkatyötä, sijaisuuksia ja pätkätöitä, jotka luovat epävarmuutta. 

Hoitajapula on todellinen riski koko terveydenhuoltojärjestelmällemme. Varhaiskasvatuskenttä taas ei voi pitää yhteiskuntamme rattaita pyörimässä ilman tekijöitä. Työvoiman puuttuminen heikentää merkittävästi suomalaisten saaman hoidon laatua, saatavuutta ja yhdenvertaisuutta. Samalla työntekijöiden vähäisyydestä johtuva kiire lisää jo valmiiksi haastavan työn kuormittavuutta, mikä johtaa työntekijöiden uupumiseen ja jopa alan vaihtoon. Syntyy itseään toistava kehä. 

Suomi tarvitsee nyt pikaisella aikataululla asiantuntijoiden arviointiin perustuvan toimenpideohjelman sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen ammattilaisten työvoimapulan ratkaisemiseksi ja hyvinvointipalvelujen turvaamiseksi sisältäen sekä lyhyen että pitkän aikavälin toimia. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin käynnistämällä viipymättä toimenpideohjelman sosiaali- ja terveydenhuoltoalan sekä varhaiskasvatuksen opettajien työvoimapulan ratkaisemiseksi ja hyvinvointipalvelujen turvaamiseksi. 
Helsingissä 17.9.2021 
Sofia Virta vihr 
Iiris Suomela vihr 
Noora Koponen vihr 
Mari Holopainen vihr 
Hanna Holopainen vihr 
Inka Hopsu vihr 
Pirkka-Pekka Petelius vihr 
Ritva Elomaa ps 
Pekka Aittakumpu kesk 
Sari Multala kok 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd