Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.28

Toimenpidealoite TPA 76/2018 vp 
Arja Juvonen ps 
 
Toimenpidealoite vanhustenhoidon laatua valvovan valtakunnallisen ja riippumattoman auditointiyksikön perustamisesta Suomeen

Eduskunnalle

Auditoinnin merkitys laatujärjestelmää kehitettäessä ja laadun ylläpitämisessä ja varmistamisessa on valtavan suuri. Teollisuudessa ja tietohallinnossa ja kaikilla muillakin merkittävillä aloilla auditointi on arkipäivää. Suuret tehtaat, ydinvoimalat, voimalaitokset ja tuotantolaitokset pohjaavat turvallisuutta ja laatua auditoinneilla, ja kehittäminen sekä riskien ja vaarojen havaitseminen tapahtuvat juuri tätä kautta. On aivan uskomatonta, että meidän terveydenhuollon yksiköissämme vanhustenhoivan saralla vastaavaa menetelmää ei ole. Toki auditointia voi olla ja onkin pienimuotoisena, mutta nyt peräänkuulutan riippumatonta, laajaa ja valtakunnallista auditointijärjestelmää, joka olisi aukoton ja jolla varmistettaisiin laadukas vanhustenhoidon järjestelmä koko Suomeen. 

Suomeen tulisi perustaa valtakunnallinen vanhustenhoidon laatua valvova riippumaton auditointiyksikkö, jonka tehtävänä olisi suorittaa auditointia hoivapaikoissa säännöllisesti ja jopa ennalta ilmoittamatta. Yksikön jäsenten tulisi koostua riippumattomista ja vahvoista auditoinnin osaajista. Auditoinnin merkitys on korostunut entisestään juuri nyt, kun olemme saaneet tietoomme vanhustenhoidossa esiin nousseet epäkohdat, muun muassa niin sanotut haamuhoitajat ja henkilöstömitoituksen matalan tason.  

Laatusuositus on paperi, joka on kadonnut kuin savuna ilmaan. Mitoitussuosituksilla ja Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksella ei ole onnistuttu ylläpitämään hyvää vanhustenhoitoa. Vanhuksia on kaltoinkohdeltu säännöllisesti. Olemme saaneet kuulla, että selvityksessä on tapahtumia, joissa epäillään vakavia potilasvahinkoja ja jopa kuolemia. 

Valvonta on ontuvaa, ja vanhusten omaiset eivät myöskään aina tiedä, minne valittaa kohtaamistaan epäkohdista. Tilanne ei voi jatkua tällaisena. 

Valtakunnallinen ja riippumaton laadunvalvonta ja auditointi olisi yksi keino puuttua ja pysäyttää vanhustenhoidon laadun heikkeneminen. Eduskunnassa on juuri nyt käsittelyssä HE 14/2018 vp (Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi). Laadukkaan auditoinnin tilanne tulisi käsitellä tämän asiakokonaisuuden yhteydessä.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, jotta Suomeen saadaan vanhustenhoidon laatua valvova valtakunnallinen riippumaton auditointiyksikkö, jonka tehtävänä on suorittaa auditointia vanhustenhoidossa säännöllisesti ja jopa ennalta ilmoittamatta.  
Helsingissä 6.2.2019 
Arja Juvonen ps