Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.16

Toimenpidealoite TPA 82/2020 vp 
Sanna Antikainen ps ym. 
 
Toimenpidealoite etäyhteydellä tapahtuvan tietokonehuollon lisäämisestä kotitalousvähennyksen piiriin

Eduskunnalle

Koronapandemian leviämisen hidastamiseen tähtäävä sosiaalinen eristäytyminen on lisännyt verkossa tapahtuvaa yhteydenpitoa sekä etätyötä. Läheistä kanssakäymistä oman talouden ulkopuolisten ihmisten kanssa tulisi pyrkiä välttämään, jotta virus ei pystyisi leviämään. Sosiaalisen kanssakäymisen ja koulutyön siirtyessä virtuaalimaailmaan toimivat yhteydet ovat ensiarvoisen tärkeitä. Useille ihmisille koronaviruksen aiheuttama äkillinen digiloikka on kuitenkin osoittautunut haastavaksi tietoteknisten ongelmien vuoksi. Lähipiirissäkään ei välttämättä ole riittävää asiantuntemusta, ja muita kuin välttämättömiä lähikontakteja tulisi välttää, kunnes pandemia on laantunut. Monet tietokonehuoltoa tarjoavat yritykset palvelevat nykyään myös etäyhteyden kautta, ilman että konetta tarvitsee viedä huoltoon tai kutsua korjaajaa kotiin. Tästä ei kuitenkaan saa kotitalousvähennystä, toisin kuin paikan päällä tapahtuvan huollon yhteydessä. 

Kotitalousvähennystä voi hakea erilaisista kotona tai vapaa-ajan asunnolla suoritetuista töistä, kuten esimerkiksi remontoinnista, lumenluonnista ja tietokoneen asennuksesta tai korjauksesta. Etäyhteydellä tapahtuvasta korjauksesta vähennystä ei myönnetä, koska veroviranomaiset rinnastavat työn puhelinkonsultaatioon. Etäyhteydellä tapahtuva korjaus kuitenkin eroaa puhelinkonsultaatiosta siinä, että korjaaja suorittaa työn itse ilman, että asiakkaan tarvitsee ryhtyä toimenpiteisiin. Myös työn hinta on asiakkaalle edullisempi matkakustannusten jäädessä pois. Etäyhteydellä tapahtuva korjaus säästää aikaa, vähentää matkojen aiheuttamia päästöjä sekä pandemia-aikana vähentää lähikontakteja ulkopuolisten kanssa ja siten estää viruksen leviämistä. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin lisätäkseen kotitalousvähennyksen piiriin sellaisen tietokonehuollon, jossa huollettava laite on henkilön kotona tai vapaa-ajan asunnolla ja huoltohenkilö hoitaa työn etäyhteyden avulla.  
Helsingissä 16.6.2020 
Sanna Antikainen ps 
Timo Heinonen kok 
Ritva Elomaa ps 
Kaisa Juuso ps 
Sami Savio ps 
Sheikki Laakso ps