Viimeksi julkaistu 7.9.2022 10.09

Toimenpidealoite TPA 89/2022 vp 
Jenna Simula ps ym. 
 
Toimenpidealoite kannanhoidollisen karhunmetsästyksen turvaamisesta

Eduskunnalle

Karhunmetsästykseen myönnettiin tälle vuodelle 197 poikkeuslupaa, joista suurimmasta osasta tehtiin pienen, suurpetoalueiden ulkopuolella toimivan pöytälaatikkoyhdistyksen toimesta valitus. Hallinto-oikeudet määräsivät luvat väliaikaiseen toimeenpanokieltoon, eikä karhunmetsästystä päästy Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa aloittamaan suunnitellusti 20. elokuuta. 

Karhukanta on Suomessa vahva, eikä vuotuinen kannanhoidollinen metsästys uhkaa suotuisaa suojelutasoa. Karhunmetsästykseen on valmistauduttu käytännössä viimevuotisen metsästyksen päättymisestä lähtien: metsästäjät ovat tarkkailleet alueelle jääneitä karhuja, laskeneet kanta-arviota sekä treenanneet ja kouluttaneet koiriaan alkavaa jahtia varten. Karhu on arvostettu eläin, ja kannanhoidollisella metsästyksellä on kyetty säätelemään kantaa ja pitämään se ihmisarkana ja siten ongelmat suurpetoalueilla eläville ihmisille ja maaseutuelinkeinoille mahdollisimman vähäisinä. 

Karhun kannanhoidollisen metsästyksen turvaamiseksi on ryhdyttävä pikaisesti lainvalmisteluun. Lisäksi on aloitettava vaikuttamistyö Euroopan unionissa siten, että karhu, susi ja ilves siirretään luontodirektiivin metsästettävien lajien liitteeseen.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, joilla turvataan vuosittainen kannanhoidollinen karhunmetsästys. 
Helsingissä 7.9.2022 
Jenna Simula ps 
Ari Koponen ps 
Mauri Peltokangas ps 
Jussi Wihonen ps 
Sanna Antikainen ps 
Petri Huru ps 
Kaisa Juuso ps 
Lulu Ranne ps 
Sebastian Tynkkynen ps 
Rami Lehto ps 
Sakari Puisto ps 
Veijo Niemi ps 
Juha Mäenpää ps 
Minna Reijonen ps 
Jani Mäkelä ps 
Riikka Slunga-Poutsalo ps 
Olli Immonen ps 
Jari Ronkainen ps 
Jukka Mäkynen ps 
Sheikki Laakso ps 
Riikka Purra ps 
Jouni Ovaska kesk 
Joonas Könttä kesk 
Mikko Savola kesk 
Anne Kalmari kesk 
Tuomas Kettunen kesk 
Arto Satonen kok 
Markku Eestilä kok 
Janne Heikkinen kok 
Peter Östman kd 
Raimo Piirainen sd