Viimeksi julkaistu 19.4.2021 21.25

Toimenpidealoite TPA 9/2021 vp 
Mauri Peltokangas ps ym. 
 
Toimenpidealoite turpeen veronkorotuksen välittömästä perumisesta ja julistamisesta uusiutuvaksi luonnonvaraksi

Eduskunnalle

Hallitus toimii energia- ja ilmastopolitiikassaan edesvastuuttomalla tavalla, minkä seurauksena Suomi ja koko maamme maatalous, vientiteollisuus sekä turvetuotanto on ajettu ahdinkoon. Oivallisena esimerkkinä tästä toimii hallituksen lanseeraamat lämmityspolttoaineiden, kuten esimerkiksi kivihiilen, maakaasun ja polttoöljyn, veronkorotukset tämän vuoden (2021) alusta. Osana lämmityspolttoaineiden veronkorotusta myös turpeen verotus kiristyy, kuten tunnettua, 2,7 eurolla megawattituntia kohden.  

Perussuomalaiset eivät hyväksy veronkorotuksia, kohdistuvat ne sitten perheille tai teollisuudelle, kuten nyt esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden verot.  Arvostamme  myös  turvetta  ja turvealaa. Täten emme hyväksy alalle tehtyjä veronkorotuksia. Turve on maallemme myös huoltovarmuuskysymys. Alueellisesti turveala on myös tärkeä työllistäjä esimerkiksi niin Pohjanmaalla, Satakunnassa kuin myös koko Suomessa. Tässä yhteydessä haluamme muistuttaa siitä, että turpeen energiaverotuksen kiristäminen yhdessä päästökauppavaikutusten kanssa on johtanut myös kuntaomisteisten kaukolämpöyhtiöiden kilpailukyvyn heikkenemiseen, koska lisäkustannukset ovat siirtyneet useissa tapauksissa lämmön hintaan.  

Nykyisin tilanne on sellainen, että jos energiaturpeen nostaminen vähenee tai loppuu kokonaan maassamme, niin se vaarantaa myös lukuisten puutarha- ja alkutuotantotilojen toiminnan. Näin siksi, koska esimerkiksi kuiviketurpeen saatavuus heikkenee oleellisesti. Tämä taas heikentää työllisyyttä lisää. Kuiviketurpeen saatavuus on iso ja oleellinen tekijä eläinten hyvinvointia ja terveyttä ajatellen. Antibioottivapaa siipikarjatuotanto on kuiviketurpeesta riippuvainen. Korvaavaa vaihtoehtoa ei käytännössä ole. Kasvuturve puolestaan on elinehto mm. kasvihuoneviljelijöille. 

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä esittää, että turpeen veronkiristys perutaan kokonaisuudessaan ja että samalla huolehditaan siitä, jotta turvetuotanto voi jatkua maassamme tulevaisuudessakin. Samassa yhteydessä tulee tehdä poliittinen päätös siitä, että turve luokitellaan uusiutuvaksi luonnonvaraksi aivan niin kuin länsinaapurissamme Ruotsissa on tehty. Tällöin turvetta voidaan käsitellä samoilla ehdoilla kuin puuta päästökertoimen osalta.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy pikaisiin toimenpiteisiin, jotta turpeen veronkorotukset perutaan ja turvetuotanto maassamme turvataan muutoinkin jatkossa esimerkiksi siten, että turve julistetaan uusiutuvaksi luonnonvaraksi. 
Helsingissä 11.2.2021 
Mauri Peltokangas ps 
Petri Huru ps 
Sheikki Laakso ps