Asialista
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Keskiviikko 24.2.2021 klo 8.30
Epävirallinen etäkokous
1
Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
2
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353644
HE 14/2021 vp StV 24.02.2021 erityisasiantuntija Joni Rehunen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353645
HE 14/2021 vp StV 24.02.2021 toiminnanjohtaja Aki Villman, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353648
HE 14/2021 vp StV 24.02.2021 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353650
HE 14/2021 vp StV 24.02.2021 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353651
HE 14/2021 vp StV 24.02.2021 Akava ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353652
HE 14/2021 vp StV 24.02.2021 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353653
HE 14/2021 vp StV 24.02.2021 STTK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijat: 
erityisasiantuntija
Joni
Rehunen
sosiaali- ja terveysministeriö
toiminnanjohtaja
Aki
Villman
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Kansaneläkelaitos
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
Akava ry
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
STTK ry
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Suomen Yrittäjät ry
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353625
HE 13/2021 vp StV 24.02.2021 hallitussihteeri Anu Kangasjärvi, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353729
HE 13/2021 vp StV 24.02.2021 ylilääkäri Taneli Puumalainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353627
HE 13/2021 vp StV 24.02.2021 lakimies Vilja Juvonen, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353628
HE 13/2021 vp StV 24.02.2021 edunvalvontapäällikkö Anne Perälahti, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353672
HE 13/2021 vp StV 24.02.2021 johtaja Hanna-Maija Kause, Hyvinvointiala HALI ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353632
HE 13/2021 vp StV 24.02.2021 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353635
HE 13/2021 vp StV 24.02.2021 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353636
HE 13/2021 vp StV 24.02.2021 Akava ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353638
HE 13/2021 vp StV 24.02.2021 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353639
HE 13/2021 vp StV 24.02.2021 STTK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353641
HE 13/2021 vp StV 24.02.2021 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijat: 
klo 08.40
hallitussihteeri
Anu
Kangasjärvi
sosiaali- ja terveysministeriö
ylilääkäri
Taneli
Puumalainen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
lakimies
Vilja
Juvonen
Kansaneläkelaitos
edunvalvontapäällikkö
Anne
Perälahti
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
johtaja
Hanna-Maija
Kause
Hyvinvointiala HALI ry
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
Akava ry
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
STTK ry
Suomen Yrittäjät ry
4
Muut asiat
5
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 24.2.2021 klo 9.45; Lähetystöjen vastaanottotila. 
Viimeksi julkaistu 24.2.2021 8.16