Asialista
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Perjantai 5.3.2021 klo 11.00
Epävirallinen etäkokous
1
Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
2
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 3 luvun 5 §:n ja merityösopimuslain 4 luvun 5 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355965
HE 222/2020 vp TyV 05.03.2021 oikeustieteen tohtori Jaana Paanetoja Asiantuntijalausunto
Etäkuuleminen 
Asiantuntija: 
oikeustieteen tohtori
Jaana
Paanetoja
liite
3
Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa
Valtioneuvoston selonteko
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-356098
VNS 3/2020 vp TyV 05.03.2021 tutkimusprofessori Ari Väänänen Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-356097
VNS 3/2020 vp TyV 05.03.2021 professori Harri Melin Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-356111
VNS 3/2020 vp TyV 05.03.2021 johtamisen dosentti Mira Karjalainen Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-356451
VNS 3/2020 vp TyV 05.03.2021 johtamisen dosentti Mira Karjalainen_Esitys
Lisäselvitys EDK-2021-AK-355529
VNS 3/2020 vp TyV 05.03.2021 Tasa-arvoasiain neuvottelukunta Lisäselvitys
Etäkuuleminen 
Asiantuntijat: 
Työhyvinvointi ja digitalisaatio 
tutkimusprofessori
Ari
Väänänen
liite
professori
Harri
Melin
liite
johtamisen dosentti
Mira
Karjalainen
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
Estyneenä poissa on: 
tutkijatohtori
Jaana
Minkkinen
Merkitään tiedoksi Palkansaajien tutkimuslaitoksen ilmoitus, ettei se anna asiassa lausuntoa. 
4
Muut asiat
5
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous tiistaina 9.3.2021 klo 12.15. 
Viimeksi julkaistu 5.3.2021 10.46