Sisällysluettelo
Asialista
Hallinto- ja turvallisuusjaosto
Keskiviikko 24.3.2021 klo 12.45
Epävirallinen etäkokous
1
Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
2
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-360802
HE 241/2020 vp HtJ 24.03.2021 erityisasiantuntija Jaana Määttälä, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-360803
HE 241/2020 vp HtJ 24.03.2021 erityisasiantuntija Jaana Määttälä, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-361013
HE 241/2020 vp HtJ 24.03.2021 pelastusjohtaja Anssi Parviainen, Kainuun pelastuslaitos Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-361012
HE 241/2020 vp HtJ 24.03.2021 pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-361096
HE 241/2020 vp HtJ 24.03.2021 pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-360825
HE 241/2020 vp HtJ 24.03.2021 toiminnanjohtaja Ari Maskonen, Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry Asiantuntijalausunto
Pelastustoimen rahoitusmalli ja rahoituksen riittävyys 
Asiantuntijat: 
erityisasiantuntija
Jaana
Määttälä
sisäministeriö
liite
pelastusjohtaja
Anssi
Parviainen
Kainuun pelastuslaitos
liite
pelastusjohtaja
Veli-Pekka
Ihamäki
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
liite
toiminnanjohtaja
Ari
Maskonen
Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry
liite
Merkitään tiedoksi, että VM oli kutsuttu myös, mutta ovat sopineet, että SM hoitaa kuulemisen. 
Keskustellaan asian jatkokäsittelystä. 
3
Muut asiat
4
Seuraava kokous
Jaoston seuraavan kokouksen ajankohta on 
Viimeksi julkaistu 23.3.2021 17.46