Sisällysluettelo
Asialista
Tulevaisuusvaliokunta
Keskiviikko 14.4.2021 klo 9.00
Epävirallinen etäkokous
1
Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
2
Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko
Valtioneuvoston selonteko
Muu asiakirja EDK-2021-AK-365103
VNS_4_2020_ lausuntoluonnos_uusi_versio_kommentoitavaksi_tarkistettu2_OH.pdf
Merkitään saapuneeksi Valiokunnan lausuntoluonnos. 
Jatketaan epävirallista valmistavaa keskustelua. 
3
Valtioneuvoston selvitys: Komission strateginen ennakointiraportti 2020 ”Strateginen ennakointi – edellytysten luominen Euroopan selviytymiskyvyn parantamiseksi”
Valtioneuvoston E-selvitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-365095
E 130/2020 vp TuV 14.04.2021 tulevaisuudentutkija Risto Linturi, R. Linturi Oyj Asiantuntijalausunto
Muu asiakirja EDK-2021-AK-365160
E_130_2020vp_ pohja_EpävirallisenEtäkokouksen_valmistavaan_14042021.pdf
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
tulevaisuudentutkija
Risto
Linturi
R. Linturi Oyj
liite
Merkitään saapuneeksi tulevaisuudentutkija Risto Linturin kirjallinen asaintuntijalausunto. 
Keskustellaan asiantuntijakuulemisen lopettamisesta tai jatkamisesta. 
Käydään epävirallista valmistavaa keskustelua. 
4
Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet
Valiokunnan oma asia
O 48/2019 vp
Muu asiakirja EDK-2021-AK-365104
O_48_2020_TrV_Kannanotto_uusi_tulevaisuudella_tarkistettu.pdf
Merkitään saapuneeksi luonnos valiokunnan kannaotoksi. 
5
Tulevaisuusvaliokunnan selvityshankkeet 2019 - 2023
Valiokunnan oma asia
O 5/2019 vp
Muu asiakirja EDK-2021-AK-364940
e2Tutkimus_esitys.pdf
Muu asiakirja EDK-2021-AK-365162
O_5_2019_Muistio_Hietanen_14042021.pdf
e2 Tutkimuksen ehdotus tutkimushankkeesta. Liite. 
Merkitään valiokunnalle jaetuksi: Sihteerin laatima muistio. 
6
Muut asiat
Esityslistan liite EDK-2021-AK-364892
ESDN_19thWorkshop Draft Agenda_30.03.2021.pdf
TuV:n kannanotto valiokunnan kokousajoista. 
Pj. Strand osallistuu TuV:n edustaja ESDN-webinaariin 14.6.2021 kello 16.00– 16.15. Liite. 
Pj. Strandin tapaaminen Liettuan Seimas'in tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja Raimundas Lopatan kanssa touko-kesäkuussa 2021 
7
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 16.4.2021 kello 10.00 (epävirallinen etäkokous). 
Viimeksi julkaistu 13.4.2021 14.25