Sisällysluettelo

AsialistaHallintovaliokunta Keskiviikko 5.5.2021 klo 11.15

Epävirallinen etäkokous

1.  Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

2.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmansien maiden kansalaisia ulkorajoilla koskevan seulonnan käyttöönotosta (seulonta-asetus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 60/2020 vp
Valiokunnan lausuntoHaVL 9/2021 vp
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmäUJ 6/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-368474
Jatkokirje; KOMISSION EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASE- TUKSEKSI KOSKIEN KOLMANSIEN MAIDEN KANSALAISIA ULKORAJOILLA KOSKEVAN SEULONNAN KÄYTTÖÖNOTTOA (COM (2020) 612 FINAL)
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-370074
U 60/2020 vp HaV 05.05.2021 komentaja, rajaturvallisuusasiantuntija Jani Järäinen, sisäministeriö Asiantuntijalausunto

Asiantuntija: 

  • komentaja, rajaturvallisuusasiantuntija Jani Järäinen sisäministeriöliite

3.  Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet

Valiokunnan oma asiaO 48/2019 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-370181
O 48/2019 vp HaV 05.05.2021 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • valtiovarainministeriöliite

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 23/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-370150
HE 23/2021 vp HaV 05.05.2021 erityisasiantuntija Elise Luovula, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-369945
HE 23/2021 vp HaV 05.05.2021 neuvotteleva virkamies Jouko Huhtamäki, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-370015
HE 23/2021 vp HaV 05.05.2021 lainsäädäntöneuvos Veli-Pekka Hautamäki, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-370003
HE 23/2021 vp HaV 05.05.2021 tulliylitarkastaja Heli Lampela, Tulli Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-370183
HE 23/2021 vp HaV 05.05.2021 poliisiylitarkastaja Markku Ryymin, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-370040
HE 23/2021 vp HaV 05.05.2021 tietoanalyytikko Ida-Ellen Tarvainen, keskusrikospoliisi Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-370025
HE 23/2021 vp HaV 05.05.2021 toimistopäällikkö Pekka Vasara, Finanssivalvonta Asiantuntijalausunto

Etäkuuleminen 

Asiantuntijat: 

klo 11.45
  • erityisasiantuntija Elise Luovula valtiovarainministeriöliite
  • neuvotteleva virkamies Jouko Huhtamäki sisäministeriöliite
  • lainsäädäntöneuvos Veli-Pekka Hautamäki oikeusministeriöliite
  • tulliylitarkastaja Heli Lampela Tulliliite
  • poliisiylitarkastaja Markku Ryymin Poliisihallitusliite
  • tietoanalyytikko Ida-Ellen Tarvainen keskusrikospoliisiliite
  • toimistopäällikkö Pekka Vasara Finanssivalvontaliite

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastuslain 105 ja 109 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 248/2020 vp
Vastine EDK-2021-AK-369944
HE 248/2020 vp HaV 05.05.2021 sisäministeriö Asiantuntijalausunto

Vastine 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • sisäministeriöliite

6.  Muut asiat

Esityslistan liite EDK-2021-AK-370131
Valiokunnassa vireilla olevat asiat.pdf

Valiokunnassa vireillä olevat asiat. 

7.  Seuraava kokous

Valiokunnan seuraava kokous on torstaina 6.5.2021 klo 11.45. 

Viimeksi julkaistu 4.5.2021 14.31