Viimeksi julkaistu 11.6.2021 11.46

AsialistaHallintovaliokunta Perjantai 11.6.2021 klo 11.15

Epävirallinen etäkokous

1.  Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

2.  Sisäministeriön perustuslain 47 §:n 2 momentissa tarkoitettu selvitys siviilitiedustelulainsäädännöstä

Valiokunnan oma asiaO 79/2020 vp
Muu asiakirja EDK-2020-AK-343897
SM_selvitys_O_79_2020_vp_22012021.pdf
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-381386
O 79/2020 vp HaV 11.06.2021 hallitusneuvos Johanna Hakala, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-381387
O 79/2020 vp HaV 11.06.2021 hallitusneuvos Johanna Hakala, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-381022
O 79/2020 vp HaV 11.06.2021 ma. apulaispäällikkö Jyri Rantala, suojelupoliisi Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-380654
O 79/2020 vp HaV 11.06.2021 tiedusteluvalvontavaltuutettu Kimmo Hakonen, tiedusteluvalvontavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto

Etäkuuleminen 

Asiantuntijat: 

  • hallitusneuvos Johanna Hakala sisäministeriöliite
  • ma. apulaispäällikkö Jyri Rantala suojelupoliisiliite
  • tiedusteluvalvontavaltuutettu Kimmo Hakonen tiedusteluvalvontavaltuutetun toimistoliite

Keskustellaan asian jatkokäsittelystä. 

3.  Valtioneuvoston selvitys: EU/OSA; Valtioneuvoston selvitys komission tiedonannosta EU:n järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan strategiaksi 2021-2025

Valtioneuvoston E-selvitysE 63/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-377458
EU/OSA; Komission tiedonanto EU:n järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan strategiaksi 2021-2025
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-381339
E 63/2021 vp HaV 11.06.2021 erityisasiantuntija Anne Lamminmäki, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-381537
E 63/2021 vp HaV 11.06.2021 ylitarkastaja Tony Everhall, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-381536
E 63/2021 vp HaV 11.06.2021 rikostarkastaja Markus Terenius, keskusrikospoliisi Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-381317
E 63/2021 vp HaV 11.06.2021 tulliylitarkastaja Jussi Hulkkonen, Tulli Asiantuntijalausunto

Etäkuuleminen 

Asiantuntijat: 

klo 11.40
  • erityisasiantuntija Anne Lamminmäki sisäministeriöliite
  • ylitarkastaja Tony Everhall Poliisihallitusliite
  • rikostarkastaja Markus Terenius keskusrikospoliisiliite
  • tulliylitarkastaja Jussi Hulkkonen Tulliliite

Keskustellaan asian jatkokäsittelystä. 

4.  Muut asiat

Esityslistan liite EDK-2021-AK-381767
HaV_Viikko_24_2021vp.pdf

Viikkosuunnitelma 

5.  Seuraava kokous

Valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous tiistaina 15.6.2021 klo 12.15.