Viimeksi julkaistu 24.9.2021 11.07

AsialistaHallintovaliokunta Perjantai 24.9.2021 klo 11.15

Epävirallinen etäkokous

1.  Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöön sekä eräihin muihin lakeihin tehtävistä muutoksista hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevasta lainsäädännöstä johtuen

Hallituksen esitysHE 56/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-390917
HE 56/2021 vp HaV 24.09.2021 Ahvenanmaan maakunnan hallitus sv Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-391422
HE 56/2021 vp HaV 24.09.2021 Ahvenanmaan maakunnan hallitus suomennos

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Ahvenanmaan maakunnan hallitusliite

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle Schengenin tietojärjestelmän käyttöä koskevia asetuksia täydentäväksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 35/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-391060
HE 35/2021 vp HaV 24.09.2021 erityisasiantuntija Amanda Mäkelä, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-390816
HE 35/2021 vp HaV 24.09.2021 apulaistietosuojavaltuutettu Jari Råman, Tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-391009
HE 35/2021 vp HaV 24.09.2021 erityisasiantuntija Suvi Pato-Oja, sisäministeriö Asiantuntijalausunto

Etäkuuleminen 

Asiantuntijat: 

 • erityisasiantuntija Amanda Mäkelä oikeusministeriöliite
 • apulaistietosuojavaltuutettu Jari Råman Tietosuojavaltuutetun toimistoliite
 • erityisasiantuntija Suvi Pato-Oja sisäministeriöliite

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 112/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-391042
HE 112/2021 vp HaV 24.09.2021 poliisitarkastaja Sami Kalliomaa, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-389637
HE 112/2021 vp HaV 24.09.2021 pääluottamusmies Pekka Lassila, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-390857
HE 112/2021 vp HaV 24.09.2021 toiminnanjohtaja Anne Palm, Laajan turvallisuuden verkosto WISE Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-390572
HE 112/2021 vp HaV 24.09.2021 Pelastusopisto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-390573
HE 112/2021 vp HaV 24.09.2021 Pelastusopisto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-391450
HE 112/2021 vp HaV 24.09.2021 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-390842
HE 112/2021 vp HaV 24.09.2021 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-390845
HE 112/2021 vp HaV 24.09.2021 Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-390815
HE 112/2021 vp HaV 24.09.2021 Suomen kansainvälisen kriisinhallinnan poliisit ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-389421
HE 112/2021 vp HaV 24.09.2021 Rajaturvallisuusunioni ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-391014
HE 112/2021 vp HaV 24.09.2021 SaferGlobe - Peace and Security Think Tank Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-390912
HE 112/2021 vp HaV 24.09.2021 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto

Etäkuuleminen 

Asiantuntijat: 

klo 11.45
 • poliisitarkastaja Sami Kalliomaa Poliisihallitusliite
 • pääluottamusmies Pekka Lassila Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ryliite
 • toiminnanjohtaja Anne Palm Laajan turvallisuuden verkosto WISEliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Pelastusopistoliite
 • Suomen Kuntaliittoliite
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ryliite
 • Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ryliite
 • Suomen kansainvälisen kriisinhallinnan poliisit ryliite
 • Rajaturvallisuusunioni ryliite
 • SaferGlobe - Peace and Security Think Tankliite
 • professori Olli Mäenpää liite

Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 

 • Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
 • Ammattiliitto Pro ry

5.  Muuttoliikkeen taloudelliset vaikutukset

Valiokunnan oma asiaO 28/2021 vp
Muu asiakirja EDK-2021-AK-385694
SM_MMO_muuttoliikkeen taloudelliset vaikutukset_05072021.pdf
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-391010
O 28/2021 vp HaV 24.09.2021 erityisasiantuntija Kirta Sandström, sisäministeriö Asiantuntijalausunto

Etäkuuleminen 

Asiantuntijat: 

klo 12.00
 • maahanmuuttojohtaja Sanna Sutter sisäministeriö
 • erityisasiantuntija Kirta Sandström sisäministeriöliite
 • erityisasiantuntija Iikka Saunamäki sisäministeriö

6.  Muut asiat

Esityslistan liite EDK-2021-AK-391416
he 124 2021 rahankerayslain muuttaminen_asiantuntijasuunnitelma.pdf
Esityslistan liite EDK-2021-AK-391427
EU_n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistus_tilannekatsaus_SM.pdf
Esityslistan liite EDK-2021-AK-391187
HaV_viikko_40_2021vp.pdf

HE 124/2021 vp rahankeräyslain 1 §:n muuttaminen, asiantuntijasuunnitelma. 

EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistus: tilannekatsaus. 

Viikkosuunnitelma 

7.  Seuraava kokous

Valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous tiistaina 5.10.2021 klo 12.15.