Viimeksi julkaistu 24.9.2021 7.41

AsialistaLakivaliokunta Perjantai 24.9.2021 klo 9.00

Epävirallinen etäkokous

1.  Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luottotietolain, maksupalvelulain 86 §:n ja rikosrekisterilain 4 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 109/2021 vp
LakialoiteLA 20/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-390480
HE 109/2021 vp LaV 24.09.2021 konkurssiasiamies Helena Kontkanen, konkurssiasiamiehen toimisto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-390416
HE 109/2021 vp LaV 24.09.2021 johtava lakimies Satu Wennberg, Finanssiala ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-390442
HE 109/2021 vp LaV 24.09.2021 lakimies Emmi Meriranta, Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-390676
HE 109/2021 vp LaV 24.09.2021 lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen, Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-390680
HE 109/2021 vp LaV 24.09.2021 varapuheenjohtaja Arttu Rautiainen, Suomen Perimistoimistojen Liitto ry Asiantuntijalausunto

Asiantuntijat: 

 • konkurssiasiamies Helena Kontkanen konkurssiasiamiehen toimistoliite
 • johtava lakimies Satu Wennberg Finanssiala ryliite
 • lakimies Emmi Meriranta Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ryliite
 • lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen Suomen Yrittäjät ryliite
 • varapuheenjohtaja Arttu Rautiainen Suomen Perimistoimistojen Liitto ryliite

3.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä yleissopimukseen ulkomaisten tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 44/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-390332
U 44/2021 vp LaV 24.09.2021 hallitussihteeri Maija Leppä, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-390319
U 44/2021 vp LaV 24.09.2021 käräjätuomari Karita Lassila, Helsingin käräjäoikeus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-390311
U 44/2021 vp LaV 24.09.2021 asiantuntija Juho Mäki-Lohiluoma, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-390673
U 44/2021 vp LaV 24.09.2021 asianajaja Anna-Maria Tamminen, Suomen Asianajajaliitto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-391246
U 44/2021 vp LaV 24.09.2021 professori Ulla Liukkunen Asiantuntijalausunto

Asiantuntijat: 

klo 10.00
 • hallitussihteeri Maija Leppä oikeusministeriöliite
 • käräjätuomari Karita Lassila Helsingin käräjäoikeusliite
 • asiantuntija Juho Mäki-Lohiluoma Elinkeinoelämän keskusliitto EK ryliite
 • asianajaja Anna-Maria Tamminen Suomen Asianajajaliittoliite
 • professori Ulla Liukkunen liite

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa sekä vankeuslain ja eräiden muiden seuraamusten täytäntöönpanosta annettujen lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 246/2020 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 27/2021 vp
Lisäselvitys EDK-2021-AK-390886
HE 246/2020 vp LaV 24.09.2021 oikeusministeriö Lisäselvitys

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • oikeusministeriöliite

5.  Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta

Valtioneuvoston selontekoVNS 4/2021 vp
Lisäselvitys EDK-2021-AK-391418
VNS 4/2021 vp LaV 24.09.2021 apulaisprofessori Tatu Hyttinen Lisäselvitys

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • apulaisprofessori Tatu Hyttinen liite

6.  Muut asiat

7.  Seuraava kokous

Valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 28.9.2021 klo 10.00 (epävirallinen etäkokous).