Viimeksi julkaistu 25.11.2022 10.44

Esityslista HaVE 114/2022 vp Hallintovaliokunta Perjantai 25.11.2022 klo 11.15

1. Nimenhuuto

2. Päätösvaltaisuus

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 273/2022 vp

Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan ja lakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 21 ja 32 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 155/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 69/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-64629
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 21 ja 32 §:n muuttamisesta

Jatketaan valmistavaa keskustelua. 

Esitellään mietintöluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 220/2022 vp
Vastine EDK-2022-AK-66634
HE 220/2022 vp HaV 25.11.2022 erityisasiantuntija Roope Jokinen, sisäministeriö
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-67126
HE 220/2022 vp HaV 25.11.2022 erityisasiantuntija Roope Jokinen, sisäministeriö

Vastine-etäkuuleminen 

Asiantuntijat: 

klo 11.45
  • erityisasiantuntija Roope Jokinen sisäministeriöliite
  • johtava asiantuntija Berit Kiuru sisäministeriö
  • lakimies Marika Lahtivirta sosiaali- ja terveysministeriö
  • erityisasiantuntija Minna Viuhko sosiaali- ja terveysministeriö

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021‒2027 annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 210/2022 vp
Vastine EDK-2022-AK-67008
HE 210/2022 vp HaV 25.11.2022 sisäministeriö

Kirjallinen vastine 

Kirjallinen lausunto: 

  • sisäministeriöliite

7. Muut asiat

Esityslistan liite EDK-2022-AK-65853
VNS 11 tiedusteluselonteko_asiantuntijasuunnitelma.pdf
Esityslistan liite EDK-2022-AK-66673
HaV_viikko_48_2022vp.pdf

VNS 11/2021 vp - asiantuntijasuunnitelma 

Viikkosuunnitelma 

8. Seuraava kokous

Valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 29.11.2022 klo 12.15.