Viimeksi julkaistu 26.1.2023 12.17

Esityslista HaVE 133/2022 vp Hallintovaliokunta Torstai 26.1.2023 klo 12.15

1. Nimenhuuto

2. Päätösvaltaisuus

3. Hallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 108/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-5508
HE 108/2022 vp HaV 26.01.2023 apulaistietosuojavaltuutettu Heljä-Tuulia Pihamaa, Tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-5482
HE 108/2022 vp HaV 26.01.2023 neuvottelupäällikkö Anne Mikkola, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2023-AK-5483
HE 108/2022 vp HaV 26.01.2023 neuvottelupäällikkö Anne Mikkola, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry Asiantuntijalausunto / esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-5046
HE 108/2022 vp HaV 26.01.2023 korkein hallinto-oikeus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-5285
HE 108/2022 vp HaV 26.01.2023 Keva Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-4833
HE 108/2022 vp HaV 26.01.2023 Digi- ja väestötietovirasto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-5450
HE 108/2022 vp HaV 26.01.2023 Museovirasto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-5735
HE 108/2022 vp HaV 26.01.2023 Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto sv
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2023-AK-5911
HE 108/2022 vp HaV 26.01.2023 Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto / fi

Etäkuuleminen 

Asiantuntijat: 

 • apulaistietosuojavaltuutettu Heljä-Tuulia Pihamaa Tietosuojavaltuutetun toimistoliite
 • toiminnanjohtaja Jussi Junni AKI-liitot ry
 • neuvottelupäällikkö Anne Mikkola Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ryliite
 • työmarkkinalakimies Viivi Vidgren Kirkon alan unioni ry
 • toiminnanjohtaja Paula Aaltonen Kirkon alat ry

Kirjalliset lausunnot: 

 • korkein hallinto-oikeusliite
 • Kevaliite
 • Digi- ja väestötietovirastoliite
 • Museovirastoliite
 • Ahvenanmaan maakunnan hallitusliite

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 

 • Finanssivalvonta

4. Toimenpidealoite Maahanmuuttoviraston oleskelulupahakemuksiin liittyvien haastattelujen sähköistämisestä ja kansallisen D-viisumijärjestelmän luomisesta

ToimenpidealoiteTPA 124/2020 vp

Päätetään yhdistää tämän asian käsittely asian HE 114/2022 vp käsittelyyn. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 114/2022 vp
Valiokunnan lausuntoTyVL 14/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 74/2022 vp
Lisäselvitys EDK-2023-AK-5909
HE 114/2022 vp HaV 26.01.2023 työ- ja elinkeinoministeriö
Lisäselvitys EDK-2023-AK-5910
HE 114/2022 vp HaV 26.01.2023 työ- ja elinkeinoministeriö

Lisäselvitys 

Kirjallinen lausunto: 

 • työ- ja elinkeinoministeriöliite

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Käydään valmistava keskustelu. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pakkokeinolain ja esitutkintalain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 217/2022 vp
Lisäselvitys EDK-2023-AK-5869
HE 217/2022 vp HaV 25.01.2023 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Käydään valmistava keskustelu. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 149/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 55/2022 vp
Vastine EDK-2023-AK-5288
HE 149/2022 vp HaV 26.01.2023 lainsäädäntöneuvos Annika Parsons, sisäministeriö
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2023-AK-5289
HE 149/2022 vp HaV 26.01.2023 lainsäädäntöneuvos Annika Parsons, sisäministeriö / esitys

Vastine-etäkuuleminen 

Asiantuntijat: 

klo 12.30
 • lainsäädäntöneuvos Annika Parsons sisäministeriöliite
 • hätäkeskusylitarkastaja Juha-Veli Frantti sisäministeriö

8. Hallituksen esitys eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 207/2022 vp
Lisäselvitys EDK-2023-AK-5894
HE 207/2022 vp HaV 26.01.2023 työ- ja elinkeinoministeriö
Lisäselvitys EDK-2023-AK-5896
HE 207/2022 vp HaV 26.01.2023 työ- ja elinkeinoministeriö
Lisäselvitys EDK-2023-AK-5812
HE 207/2022 vp HaV 26.01.2023 valtiovarainministeriö

Kirjalliset lausunnot: 

 • työ- ja elinkeinoministeriöliite
 • valtiovarainministeriöliite

9. Muut asiat

10. Seuraava kokous

Valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 27.1.2023 klo 11.15.