Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

HaVE 31/2015 vp

Esityslista HaVE 31/2015 vp Hallintovaliokunta Keskiviikko 11.11.2015 klo 11.15

1.  Nimenhuuto

2.  Päätösvaltaisuus

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirkkolain muuttamisesta, evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta annetun lain kumoamisesta sekä evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 3 §:n ja evankelis-luterilaisen kirkon työehtosopimuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 75/2015 vp

Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 111/2015 vp

Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan ja sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

5.  Valtioneuvoston selvitys: OSA/Euroopan unionin ja Jordanian välinen takaisinottosopimus

Valtioneuvoston E-selvitysE 63/2015 vp

Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Merkitään, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla todennut, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta. 

6.  Valtioneuvoston selvitys: Asedirektiivin muuttaminen

Valtioneuvoston E-selvitysE 60/2015 vp
Liiteasiakirja EDK-2015-AK-22071E 60/2015 vp Perusmuistio
Asiantuntijalausunto EDK-2015-AK-25014Pääesikunta/ kirjallinen
Asiantuntijalausunto EDK-2015-AK-25015Tulli/ kirjallinen
Asiantuntijalausunto EDK-2015-AK-25016Suomen riistakeskus/ kirjallinen
Asiantuntijalausunto EDK-2015-AK-25078puolustusministeriö/ kirjallinen
Asiantuntijalausunto EDK-2015-AK-25172Euroopan parlamentin jäsen/ Halla-aho, kirjallinen
Asiantuntijalausunto EDK-2015-AK-25168Poliisihallitus/ Lehtonen
Asiantuntijalausunto EDK-2015-AK-25169Maanpuolustuskoulutusyhdistys/ Laatikainen
Asiantuntijalausunto EDK-2015-AK-25170Suomen metsästäjäliitto ry/ Simenius
Asiantuntijalausunto EDK-2015-AK-25178Reserviläisurheiluliitto ry/ Patrakka

Valiokunnassa ovat kuultavina: 

  • asehallintopäällikkö Mika Lehtonen Poliisihallitusliite
  • toiminnanjohtaja Pertti Laatikainen Maanpuolustuskoulutusyhdistysliite
  • järjestöpäällikkö Teemu Simenius Suomen metsästäjäliitto ryliite
  • varapuheenjohtaja Marko Patrakka Reserviläisurheiluliitto ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

  • Euroopan parlamentin jäsen Jussi Halla-aho liite
  • puolustusministeriöliite
  • Pääesikuntaliite
  • Tulliliite
  • Suomen riistakeskusliite

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

7.  Muut asiat

Vierailu Maahanmuuttovirastoon tänään klo 16.00, Panimokatu 2A. Lähtö takseilla S-talon edestä klo 15.40. 

8.  Seuraava kokous

Valiokunnan seuraava kokous on torstaina 12.11.2015 klo 12.15. 

Viimeksi julkaistu 11.11.2015 9.01