Viimeksi julkaistu 26.11.2021 9.45

Esityslista HaVE 48/2021 vp Hallintovaliokunta Perjantai 26.11.2021 klo 11.15

1.  Nimenhuuto

2.  Päätösvaltaisuus

3.  Kehityspolitiikan ylivaalikautinen selonteko

Valtioneuvoston selontekoVNS 5/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-412567
VNS 5/2021 vp HaV 26.11.2021 johtava asiantuntija Laura Torvinen, ulkoministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-412568
VNS 5/2021 vp HaV 26.11.2021 johtava asiantuntija Laura Torvinen, ulkoministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-412569
VNS 5/2021 vp HaV 26.11.2021 neuvotteleva virkamies Kalle Kekomäki, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-412479
VNS 5/2021 vp HaV 26.11.2021 erityisasiantuntija Sini Kumpulainen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto

Etäkuuleminen 

Asiantuntijat: 

  • johtava asiantuntija Laura Torvinen ulkoministeriöliite
  • neuvonantaja Lotta Valtonen ulkoministeriö
  • neuvonantaja Tiina Markkinen ulkoministeriö
  • neuvonantaja Tomi Särkioja ulkoministeriö
  • neuvotteleva virkamies Kalle Kekomäki sisäministeriöliite
  • erityisasiantuntija Sini Kumpulainen oikeusministeriöliite

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle Schengenin tietojärjestelmän käyttöä koskevia asetuksia täydentäväksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 35/2021 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 40/2021 vp
Vastine EDK-2021-AK-412463
HE 35/2021 vp HaV 25.11.2021 erityisasiantuntija Suvi Pato-Oja, sisäministeriö Asiantuntijalausunto

Vastine-etäkuuleminen 

Asiantuntija: 

klo 12.00
  • erityisasiantuntija Suvi Pato-Oja sisäministeriö

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Keskustellaan asian jatkokäsittelystä. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 135/2021 vp
Valiokunnan lausuntoStVL 17/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 41/2021 vp
Valiokunnan lausuntoSiVL 20/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-412570
HE 135/2021 vp HaV 26.11.2021 ekonomisti Heikki Pursiainen Asiantuntijalausunto
Vastine EDK-2021-AK-412909
HE 135/2021 vp HaV 26.11.2021 sisäministeriö osavastine

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • ekonomisti Heikki Pursiainen liite

Osavastine 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • sisäministeriöliite

6.  Muut asiat

Esityslistan liite EDK-2021-AK-412933
HaV_viikko_48_2021vp.pdf

Viikkosuunnitelma 

7.  Seuraava kokous

Valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 30.11.2021 klo 12.15.