Viimeksi julkaistu 19.5.2022 9.46

Esityslista HaVE 53/2022 vp Hallintovaliokunta Torstai 19.5.2022 klo 12.15

1. Nimenhuuto

2. Päätösvaltaisuus

3. Hallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 76/2022 vp

Asia on saapunut hallintovaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava ympäristövaliokunnalle. 

4. Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimenpiteistä yhteisen korkean kyberturvatason varmistamiseksi unionin toimielimissä, elimissä ja laitoksissa.

Valtioneuvoston E-selvitysE 63/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-26793
Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimenpiteistä yhteisen korkean kyberturvatason varmistamiseksi unionin toimielimissä, elimissä ja laitoksissa.

Asia on saapunut hallintovaliokuntaan tiedoksi. 

Merkitään tiedoksi. 

5. Valtioneuvoston selvitys: Valtion tukemaan EU:n ulkorajoilla tapahtuvaan muuttoliikkeen välineellistämiseen vastaaminen

Valtioneuvoston E-selvitysE 130/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-417189
OSA; valtion tukemaan EU:n ulkorajoilla tapahtuvaan muuttoliikkeen välineellistämiseen vastaaminen
Valiokunnan lausuntoHaVL 5/2022 vp
Valiokunnan lausuntoHaVL 3/2022 vp
Valiokunnan lausuntoHaVL 6/2022 vp
Valiokunnan lausuntoHaVL 8/2022 vp

Valiokunta on antanut asiakokonaisuuteen liittyvistä U-kirjelmistä lausunnot HaVL 5/2022 vp – U 5/2022 vp, HaVL 3/2022 vp - U 82/2021 vp, HaVL 6/2022 vp – U 15/2022 vp ja HaVL 8/2022 vp – U 7/2022 vp. 

Päätetään, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

6. Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto "Euroopan unionin strategia antisemitismin torjumiseksi ja juutalaisen elämäntavan vaalimiseksi (2021–2030)"

Valtioneuvoston E-selvitysE 142/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-1708
Komission tiedonanto "EU:n strategia antisemitismin torjumiseksi ja juutalaisen elämäntavan vaalimiseksi"

Päätetään, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

7. Valtioneuvoston selvitys: EU; Komission tiedonanto yhteisötalouden toimintasuunnitelmasta

Valtioneuvoston E-selvitysE 9/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-4441
EU; Komission tiedonanto yhteisötalouden toimintasuunnitelmasta (COM 2021/778)

Päätetään, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

8. Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto kahdeksannesta koheesiokertomuksesta: Koheesio Euroopassa kohti vuotta 2050 mentäessä

Valtioneuvoston E-selvitysE 34/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-14711
Euroopan komission tiedonanto kahdeksannesta koheesiokertomuksesta: Koheesio Euroopassa kohti vuotta 2050 mentäessä

Päätetään, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

9. Valtioneuvoston selvitys: Komission puolustuspaketti: komission panos Euroopan puolustukseen sekä turvallisuuden ja puolustuksen kannalta kriittisten teknologioiden etenemissuunnitelma

Valtioneuvoston E-selvitysE 21/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-11032
Komission puolustuspaketti: komission panos Euroopan puolustukseen sekä turvallisuuden ja puolustuksen kannalta kriittisten teknologioiden etenemissuunnitelma

Merkitään tiedoksi. 

10. Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin turvallisten yhteyksien ohjelman perustamiseksi vuosiksi 2023-2027 (turvallisten yhteyksien ohjelma)

Valtioneuvoston E-selvitysE 45/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-19166
Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin turvallisten yhteyksien ohjelman perustamiseksi vuosiksi 2023-2027 (turvallisten yhteyksien ohjelma)

Merkitään tiedoksi. 

11. Valtioneuvoston selvitys: Suomen hallituksen toiminta EU-tuomioistuinasioissa ja EU rikkomusasioissa 1.1.-31.12.2021

Valtioneuvoston E-selvitysE 48/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-19820
Suomen hallituksen toiminta EU-tuomioistuinasioissa ja EU rikkomusasioissa 1.1.-31.12.2021

Merkitään tiedoksi. 

12. Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023—2026

Valtioneuvoston selontekoVNS 2/2022 vp
Lisäselvitys EDK-2022-AK-27679
VNS 2/2022 vp HaV 19.05.2022 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2022-AK-26632
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023—2026

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • valtiovarainministeriöliite

Esitellään lausuntoluonnos. 

Aloitetaan yleiskeskustelu. 

13. Hallituksen esitys eduskunnalle tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 41/2022 vp

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Käydään valmistava keskustelu. 

14. Muut asiat

15. Seuraava kokous

Valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 20.5.2022 klo 11.15.