Viimeksi julkaistu 14.6.2021 12.49

Esityslista LiVE 30/2021 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Tiistai 15.6.2021 klo 12.00

Laki&Pykälä

1.  Nimenhuuto

2.  Päätösvaltaisuus

3.  Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2020

KertomusK 14/2021 vp

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 85/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-380425
HE 85/2021 vp LiV 08.06.2021 hallitusneuvos Matleena Kurki-Suutarinen, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-381824
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta

Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 8.6.2021: 

Asiantuntija: 

 • hallitusneuvos Matleena Kurki-Suutarinen liikenne- ja viestintäministeriöliite

Todetaan, että epävirallista valmistavaa keskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 8.6.2021. 

Käydään valmistava keskustelu. 

Esitellään mietintöluonnos. 

Todetaan, että epävirallista yleiskeskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 11.6.2021. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

5.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ja Euroopan Parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (tavara- ja linja-autoliikenteen markkinoillepääsyn ehdot ja ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttö)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 40/2017 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 16/2017 vp
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmäUJ 8/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-374543
Ehdotus direktiiviksi ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä annetun direktiivin 2006/1/EY muuttamisesta
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-380842
U 40/2017 vp LiV 08.06.2021 liikenneneuvos Veli-Matti Syrjänen, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-380393
U 40/2017 vp LiV 08.06.2021 johtava asiantuntija Mikko Västilä, Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-380395
U 40/2017 vp LiV 08.06.2021 edunvalvontajohtaja Ari Herrala, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-380394
U 40/2017 vp LiV 08.06.2021 edunvalvontajohtaja Ari Herrala, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-380396
U 40/2017 vp LiV 08.06.2021 Tulli Asiantuntijalausunto
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-381827
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ja Euroopan Parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (tavara- ja linja-autoliikenteen markkinoillepääsyn ehdot ja ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttö)

Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 8.6.2021: 

Asiantuntijat: 

 • liikenneneuvos Veli-Matti Syrjänen liikenne- ja viestintäministeriöliite
 • erityisasiantuntija Elisa Vornanen liikenne- ja viestintäministeriö
 • johtava asiantuntija Mikko Västilä Liikenne- ja viestintävirastoliite
 • edunvalvontajohtaja Ari Herrala Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ryliite

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Tulliliite

Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 

 • Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
 • Autoliikenteen Työnantajaliitto ry
 • Linja-autoliitto

Todetaan, että epävirallista valmistavaa keskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 11.6.2021. 

Käydään valmistava keskustelu. 

Esitellään lausuntoluonnos. 

Todetaan, että epävirallista yleiskeskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 11.6.2021. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

6.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tekoälyn harmonisoiduksi sääntelyksi (Artificial Intelligence Act)Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Tiedonanto eurooppalaisesta lähestymistavasta tekoälyyn

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 28/2021 vp
Valtioneuvoston E-selvitysE 62/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-376731
Komission tiedonanto: Tiedonanto eurooppalaisesta lähestymistavasta tekoälyyn
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-380656
U 28/2021 vp LiV 09.06.2021 johtava asiantuntija Satu Vasamo-Koskinen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-380574
U 28/2021 vp LiV 09.06.2021 neuvotteleva virkamies Maria Kekäläinen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-380660
U 28/2021 vp LiV 09.06.2021 neuvotteleva virkamies Maria Kekäläinen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-380575
U 28/2021 vp LiV 09.06.2021 lainsäädäntöneuvos Kirsi Miettinen, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-380579
U 28/2021 vp LiV 09.06.2021 ryhmäpäällikkö Riikka Rosendahl, Kilpailu- ja kuluttajavirasto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-380577
U 28/2021 vp LiV 09.06.2021 johtaja Johanna Erkkilä, Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-380578
U 28/2021 vp LiV 09.06.2021 johtaja Johanna Erkkilä, Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-380580
U 28/2021 vp LiV 09.06.2021 opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-380581
U 28/2021 vp LiV 09.06.2021 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-380890
U 28/2021 vp LiV 09.06.2021 Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-380582
U 28/2021 vp LiV 09.06.2021 Inbot Oy Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-380583
U 28/2021 vp LiV 09.06.2021 Teknologiateollisuus ry Asiantuntijalausunto
Teknologiateollisuus ja Kyberala ry yhteinen lausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-381334
U 28/2021 vp LiV 10.06.2021 EU-asioiden johtaja Leena Sarvaranta, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-381335
U 28/2021 vp LiV 10.06.2021 johtaja Tuiri Kerttula, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-381336
U 28/2021 vp LiV 10.06.2021 varapuheenjohtaja Elias Aarnio, Electronic Frontier Finland - Effi ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-381337
U 28/2021 vp LiV 10.06.2021 lakimies Asko Metsola, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-381338
U 28/2021 vp LiV 10.06.2021 toiminnanjohtaja Marko Forsblom, Älykkään liikenteen verkosto - ITS Finland ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-381933
U 28/2021 vp LiV 15.06.2021 päällikkö Ella Bingham, Aalto-yliopisto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-381934
U 28/2021 vp LiV 15.06.2021 päällikkö Ella Bingham, Aalto-yliopisto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-381935
U 28/2021 vp LiV 15.06.2021 tulevaisuudentutkija Risto Linturi, R. Linturi Oyj Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-381936
U 28/2021 vp LiV 15.06.2021 apulaisprofessori Teemu Roos, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-381937
U 28/2021 vp LiV 15.06.2021 apulaisprofessori Minna Ruckenstein, Kuluttajatutkimuskeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-381938
U 28/2021 vp LiV 15.06.2021 varajohtaja, professori Petri Myllymäki, Suomen tekoälykeskus FCAI Asiantuntijalausunto

Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 9.6.2021: 

Asiantuntijat: 

 • johtava asiantuntija Satu Vasamo-Koskinen työ- ja elinkeinoministeriöliite
 • neuvotteleva virkamies Maria Kekäläinen valtiovarainministeriöliite
 • lainsäädäntöneuvos Kirsi Miettinen liikenne- ja viestintäministeriöliite
 • ylitarkastaja Meeri Blomberg Tietosuojavaltuutetun toimisto
 • johtaja Johanna Erkkilä Liikenne- ja viestintävirastoliite
 • ryhmäpäällikkö Riikka Rosendahl Kilpailu- ja kuluttajavirastoliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • opetus- ja kulttuuriministeriöliite
 • oikeusministeriöliite
 • Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskusliite
 • Inbot Oyliite
 • Finnish Information Security Cluster - Kyberala ryliite
 • Teknologiateollisuus ryliite

Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 10.6.2021: 

Asiantuntijat: 

 • EU-asioiden johtaja Leena Sarvaranta Teknologian tutkimuskeskus VTT Oyliite
 • johtaja Tuiri Kerttula Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)liite
 • varapuheenjohtaja Elias Aarnio Electronic Frontier Finland - Effi ryliite
 • lakimies Asko Metsola Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ryliite
 • toiminnanjohtaja Marko Forsblom Älykkään liikenteen verkosto - ITS Finland ryliite

Asiantuntijat: 

 • päällikkö Ella Bingham Aalto-yliopistoliite
 • tulevaisuudentutkija Risto Linturi R. Linturi Oyjliite
 • apulaisprofessori Teemu Roos Helsingin yliopistoliite
 • apulaisprofessori Minna Ruckenstein Kuluttajatutkimuskeskusliite
 • varajohtaja, professori Petri Myllymäki Suomen tekoälykeskus FCAIliite

Käydään valmistava keskustelu. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista

Hallituksen esitysHE 70/2021 vp
Valiokunnan lausuntoYmVL 10/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-380386
HE 70/2021 vp LiV 08.06.2021 lainsäädäntöneuvos Heini Färkkilä, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-380387
HE 70/2021 vp LiV 08.06.2021 johtava asiantuntija Anni Vanonen, Kilpailu- ja kuluttajavirasto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-380388
HE 70/2021 vp LiV 08.06.2021 ryhmäpäällikkö Mika Häyrynen, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-380417
HE 70/2021 vp LiV 08.06.2021 johtaja Jonna Juslin, VR-Yhtymä Oy Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-380463
HE 70/2021 vp LiV 08.06.2021 toiminnanjohtaja Minna Soininen, Suomen Paikallisliikenneliitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-380494
HE 70/2021 vp LiV 08.06.2021 laki- ja neuvontapalveluiden päällikkö Jenni Välimäki, Suomen Taksiliitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-380937
HE 70/2021 vp LiV 09.06.2021 ylitarkastaja Pinja Oksanen, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-380938
HE 70/2021 vp LiV 09.06.2021 ylitarkastaja Pinja Oksanen, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
Lisäselvitys EDK-2021-AK-380939
HE 70/2021 vp LiV 09.06.2021 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-380875
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista

Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 8.6.2021: 

Asiantuntijat: 

 • lainsäädäntöneuvos Heini Färkkilä oikeusministeriöliite
 • johtava asiantuntija Anni Vanonen Kilpailu- ja kuluttajavirastoliite
 • ryhmäpäällikkö Mika Häyrynen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymäliite
 • johtaja Jonna Juslin VR-Yhtymä Oyliite
 • toiminnanjohtaja Minna Soininen Suomen Paikallisliikenneliitto ryliite
 • laki- ja neuvontapalveluiden päällikkö Jenni Välimäki Suomen Taksiliitto ryliite

Merkitään tiedoksi, että seuraava asiantuntija on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 9.6.2021: 

Asiantuntija: 

 • ylitarkastaja Pinja Oksanen liikenne- ja viestintäministeriöliite

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Suomen Kuntaliittoliite

Todetaan, että epävirallista valmistavaa keskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 9.6.2021. 

Merkitään tiedoksi, että seuraava asiantuntija on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 11.6.2021: 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Suomen Kuntaliittoliite

Käydään valmistava keskustelu. 

Esitellään mietintöluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

8.  Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021-2032

Valtioneuvoston selontekoVNS 2/2021 vp
Valiokunnan lausuntoVaVL 5/2021 vp

Valtiovarainvaliokunnan lausunto VaVL 5/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 

Todetaan, että epävirallista valmistavaa keskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 10.6.2021. 

9.  Muut asiat

Esityslistan liite EDK-2021-AK-381957
210615_Suomen Tieyhdistys_ry_kutsu.pdf

Keskustellaan valiokunnan tulevista kokousjärjestelyistä. 

Merkitään saapuneeksi Suomen Tieyhdistys ry:n kutsu Vähäliikenteisten teiden poliittiseen aamupäivään. 

10.  Seuraava kokous

Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 16.6.2021 kello 11.15.