Viimeksi julkaistu 25.11.2022 9.20

Esityslista MmVE 107/2022 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Perjantai 25.11.2022 klo 9.00

1. Nimenhuuto

2. Päätösvaltaisuus

3. Valtioneuvoston huoltovarmuusselonteko

Valtioneuvoston selontekoVNS 8/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-65564
VNS 8/2022 vp MmV 25.11.2022 puolustusministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-66519
VNS 8/2022 vp MmV 25.11.2022 Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-65815
VNS 8/2022 vp MmV 25.11.2022 Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-65816
VNS 8/2022 vp MmV 25.11.2022 Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto

Kirjalliset lausunnot: 

 • puolustusministeriöliite
 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ryliite
 • Luonnonvarakeskusliite

4. Hallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 76/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-67055
HE 76/2022 vp MmV 25.11.2022 Maanmittauslaitos Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-67035
HE 76/2022 vp MmV 25.11.2022 esittelijäneuvos Susanna Wähä, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Asiantuntijalausunto
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2022-AK-65725
Hallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
(24.11. päivätty lausuntoluonnos)

Kirjalliset lausunnot: 

 • Maanmittauslaitosliite
 • esittelijäneuvos Susanna Wähä eduskunnan oikeusasiamiehen kanslialiite

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Esitellään lausuntoluonnos. 

Jatketaan yleiskeskustelua. 

5. Valtioneuvoston selonteko Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa 2035

Valtioneuvoston selontekoVNS 4/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-66522
VNS 4/2022 vp MmV 25.11.2022 tutkija Kalle Aro, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-66523
VNS 4/2022 vp MmV 25.11.2022 tutkija Kalle Aro, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-66520
VNS 4/2022 vp MmV 25.11.2022 puheenjohtaja Markku Ollikainen, Suomen ilmastopaneeli Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-66521
VNS 4/2022 vp MmV 25.11.2022 puheenjohtaja Markku Ollikainen, Suomen ilmastopaneeli Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-62944
VNS 4/2022 vp MmV 25.11.2022 BIOS-tutkimusyksikkö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-65826
VNS 4/2022 vp MmV 25.11.2022 energia-asiantuntija Anssi Kainulainen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-65860
VNS 4/2022 vp MmV 25.11.2022 energia- ja ilmastopäällikkö Ahti Fagerblom, Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-66399
VNS 4/2022 vp MmV 25.11.2022 johtava asiantuntija Maarit Kari, ProAgria Keskusten Liitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-65588
VNS 4/2022 vp MmV 25.11.2022 Suomen ympäristökeskus Asiantuntijalausunto

Etäkuuleminen 

Asiantuntijat: 

 • tutkija Kalle Aro Luonnonvarakeskusliite
 • puheenjohtaja Markku Ollikainen Suomen ilmastopaneeliliite
 • tutkija Ville Lähde BIOS-tutkimusyksikköliite
 • energia-asiantuntija Anssi Kainulainen Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ryliite
 • energia- ja ilmastopäällikkö Ahti Fagerblom Metsäteollisuus ryliite
 • johtava asiantuntija Maarit Kari ProAgria Keskusten Liitto ryliite
 • erityisasiantuntija Riikka Siljander ympäristöministeriö
 • neuvotteleva virkamies Birgitta Vainio-Mattila maa- ja metsätalousministeriö
 • neuvotteleva virkamies Markku Kinnunen työ- ja elinkeinoministeriö

Kirjallinen lausunto: 

 • Suomen ympäristökeskusliite

6. Valtioneuvoston selonteko Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategia

Valtioneuvoston selontekoVNS 6/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-66527
VNS 6/2022 vp MmV 25.11.2022 tutkija Kalle Aro, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-66528
VNS 6/2022 vp MmV 25.11.2022 tutkija Kalle Aro, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-66529
VNS 6/2022 vp MmV 25.11.2022 puheenjohtaja Markku Ollikainen, Suomen ilmastopaneeli Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-66530
VNS 6/2022 vp MmV 25.11.2022 puheenjohtaja Markku Ollikainen, Suomen ilmastopaneeli Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-62945
VNS 6/2022 vp MmV 25.11.2022 BIOS-tutkimusyksikkö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-65830
VNS 6/2022 vp MmV 25.11.2022 energia-asiantuntija Anssi Kainulainen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-65862
VNS 6/2022 vp MmV 25.11.2022 energia- ja ilmastopäällikkö Ahti Fagerblom, Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-66401
VNS 6/2022 vp MmV 25.11.2022 johtava asiantuntija Maarit Kari, ProAgria Keskusten Liitto ry Asiantuntijalausunto

Etäkuuleminen 

Asiantuntijat: 

 • tutkija Kalle Aro Luonnonvarakeskusliite
 • puheenjohtaja Markku Ollikainen Suomen ilmastopaneeliliite
 • tutkija Ville Lähde BIOS-tutkimusyksikköliite
 • energia-asiantuntija Anssi Kainulainen Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ryliite
 • energia- ja ilmastopäällikkö Ahti Fagerblom Metsäteollisuus ryliite
 • johtava asiantuntija Maarit Kari ProAgria Keskusten Liitto ryliite
 • neuvotteleva virkamies Markku Kinnunen työ- ja elinkeinoministeriö
 • neuvotteleva virkamies Kaisa Pirkola maa- ja metsätalousministeriö
 • erityisasiantuntija Riikka Siljander ympäristöministeriö

7. Valtioneuvoston selonteko maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta

Valtioneuvoston selontekoVNS 7/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-62947
VNS 7/2022 vp MmV 25.11.2022 BIOS-tutkimusyksikkö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-65835
VNS 7/2022 vp MmV 25.11.2022 energia-asiantuntija Anssi Kainulainen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-65872
VNS 7/2022 vp MmV 25.11.2022 energia- ja ilmastopäällikkö Ahti Fagerblom, Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-66409
VNS 7/2022 vp MmV 25.11.2022 johtava asiantuntija Maarit Kari, ProAgria Keskusten Liitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-64347
VNS 7/2022 vp MmV 25.11.2022 Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry Asiantuntijalausunto

Etäkuuleminen 

Asiantuntijat: 

 • tutkija Kalle Aro Luonnonvarakeskusliite
 • puheenjohtaja Markku Ollikainen Suomen ilmastopaneeliliite
 • tutkija Ville Lähde BIOS-tutkimusyksikköliite
 • energia- ja ilmastopäällikkö Ahti Fagerblom Metsäteollisuus ryliite
 • energia-asiantuntija Anssi Kainulainen Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ryliite
 • johtava asiantuntija Maarit Kari ProAgria Keskusten Liitto ryliite
 • luonnonvaraneuvos Heikki Granholm maa- ja metsätalousministeriö
 • erityisasiantuntija Riikka Siljander ympäristöministeriö
 • neuvotteleva virkamies Markku Kinnunen työ- ja elinkeinoministeriö

Kirjallinen lausunto: 

 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ryliite

8. Maa- ja metsätalousvaliokunnan toimialalla vireillä olevat asiat EU:ssa

Valiokunnan oma asiaO 4/2022 vp

Etäkuuleminen 

Asiantuntija: 

klo 10.15
 • erityisasiantuntija Kari Valonen Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa

9. Muut asiat

10. Seuraava kokous

Valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 29.11.2022 klo 10.00 (etäkokous).