Viimeksi julkaistu 26.1.2023 12.20

Esityslista MmVE 126/2022 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Torstai 26.1.2023 klo 10.00

1. Nimenhuuto

2. Päätösvaltaisuus

3. Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. ja 2. osa Näkymiä seuraavien sukupolvien Suomeen

Valtioneuvoston selontekoVNS 16/2022 vp

Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten tulevaisuusvaliokunnalle. Määräaika: 17.02.2023. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 284/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2023-AK-3669
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Esitellään mietintöluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 285/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2023-AK-4490
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta

Esitellään mietintöluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 186/2022 vp
Valiokunnan lausuntoYmVL 44/2022 vp

Aloitetaan valmistava keskustelu. 

7. Muut asiat

8. Seuraava kokous

Valiokunnan seuraava kokous on perjantai 27.1.2023 klo 9.00.