Viimeksi julkaistu 14.10.2021 16.04

Esityslista MmVE 38/2021 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Perjantai 15.10.2021 klo 9.00

1.  Nimenhuuto

2.  Päätösvaltaisuus

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022

Hallituksen esitysHE 146/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-399031
HE 146/2021 vp MmV 15.10.2021 Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-398857
HE 146/2021 vp MmV 15.10.2021 Suomen 4H-liitto Asiantuntijalausunto

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ryliite
 • Suomen 4H-liittoliite

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä sekä siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 101/2021 vp

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Käydään valmistava keskustelu. 

5.  Lakialoite avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla

KansalaisaloiteKAA 9/2019 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-398406
Lakialoite avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla

Esitellään mietintöluonnos. 

Jatketaan yleiskeskustelua. 

6.  Ilmastovuosikertomus 2021

KertomusK 18/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-398614
K 18/2021 vp MmV 15.10.2021 erityisasiantuntija Johannes Lounasheimo, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-398615
K 18/2021 vp MmV 15.10.2021 erityisasiantuntija Johannes Lounasheimo, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-399035
K 18/2021 vp MmV 15.10.2021 neuvotteleva virkamies Birgitta Vainio-Mattila, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-399160
K 18/2021 vp MmV 15.10.2021 tutkimusprofessori Heikki Lehtonen, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-399037
K 18/2021 vp MmV 15.10.2021 lakimies Minna Ojanperä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-399038
K 18/2021 vp MmV 15.10.2021 johtaja Jyrki Peisa, Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-398265
K 18/2021 vp MmV 15.10.2021 ilmastopanelisti Kristiina Regina, Suomen ilmastopaneeli Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-399117
K 18/2021 vp MmV 15.10.2021 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-398261
K 18/2021 vp MmV 15.10.2021 Suomen metsäkeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-399039
K 18/2021 vp MmV 15.10.2021 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-399040
K 18/2021 vp MmV 15.10.2021 Suomen Luontopaneeli Asiantuntijalausunto

Etäkuuleminen klo 09.15 

Asiantuntijat: 

 • erityisasiantuntija Johannes Lounasheimo ympäristöministeriöliite
 • neuvotteleva virkamies Birgitta Vainio-Mattila maa- ja metsätalousministeriöliite
 • neuvotteleva virkamies Jaana Kaipainen maa- ja metsätalousministeriö
 • tutkimusprofessori Heikki Lehtonen Luonnonvarakeskusliite
 • lakimies Minna Ojanperä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ryliite
 • johtaja Jyrki Peisa Metsäteollisuus ryliite
 • ilmastopanelisti Kristiina Regina Suomen ilmastopaneeliliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • työ- ja elinkeinoministeriöliite
 • Suomen metsäkeskusliite
 • Suomen luonnonsuojeluliitto ryliite
 • Suomen Luontopaneeliliite

Aloitetaan valmistava keskustelu. 

7.  Muut asiat

8.  Seuraava kokous

Valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 19.10.2021 klo 10.00 (virallinen etäkokous).