Esityslista
MmVE
51
2018 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Perjantai 15.6.2018 klo 9.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lainajyvästöistä ja siemenrahastoista annetun lain kumoamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2018-AK-196113
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lainajyvästöistä ja siemenrahastoista annetun lain kumoamisesta
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuudesta ja kestävyydestä sekä asetuksen (EY) N:o 178/2002 (yleinen elintarvikelainsäädäntö), direktiivin 2001/18/EY (muuntogeenisten organismien tarkoituksellinen levittäminen ympäristöön), asetuksen (EY) N:o 1829/2003 (muuntogeeniset elintarvikkeet ja rehut), asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (rehun lisäaineet), asetuksen (EY) N:o 2065/2003 (savuaromit), asetuksen (EY) N:o 1935/2004 (elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit), asetuksen (EY) N:o 1331/2008 (elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäinen hyväksymismenettely), asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (kasvinsuojeluaineet) ja asetuksen (EU) 2015/2283 (uuselintarvikkeet) muuttamisesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-191762
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuudesta ja kestävyydestä sekä asetuksen (EY) N:o 178/2002 (yleinen elintarvikelainsäädäntö), direktiivin 2001/18/EY (muuntogeenisten organismien tarkoituksellinen levittäminen ympäristöön), asetuksen (EY) N:o 1829/2003 (muuntogeeniset elintarvikkeet ja rehut), asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (rehun lisäaineet), asetuksen (EY) N:o 2065/2003 (savuaromit), asetuksen (EY) N:o 1935/2004 (elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit), asetuksen (EY) N:o 1331/2008 (elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäinen hyväksymismenettely), asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (kasvinsuojeluaineet) ja asetuksen (EU) 2015/2283 (uuselintarvikkeet) muuttamisesta
(perusmuistio)
Hyväksytään valiokunnan kannanotto: 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Kansainvälisen merentutkimusneuvoston suositukset vuoden 2019 kalastusmahdollisuuksista Itämerelle
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-194708
Kansainvälisen merentutkimusneuvoston ICES:in suositukset vuoden 2019 TAC:sta Itämeren kalakannoille
(perusmuistio)
Ennakkokäsittely 
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
7
Hallituksen vuosikertomus 2017
Kertomus
Käydään valmistava keskustelu. 
8
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi epäterveistä kaupan käytännöistä yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa (UTP-direktiivi)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-197098
U 29/2018 vp MmV 15.06.2018 hallitusneuvos Virve Haapajärvi, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-197099
U 29/2018 vp MmV 15.06.2018 professori Jyrki Niemi, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-197100
U 29/2018 vp MmV 15.06.2018 tutkimuspäällikkö Anu Raijas, Kilpailu- ja kuluttajavirasto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-197101
U 29/2018 vp MmV 15.06.2018 Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
klo 09.30
hallitusneuvos
Virve
Haapajärvi
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
professori
Jyrki
Niemi
Luonnonvarakeskus
liite
tutkimuspäällikkö
Anu
Raijas
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
liite
johtaja
Antti
Paavilainen
Atria
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
liite
9
Maa- ja metsätalousvaliokunnan toimialalla vireillä olevat asiat EU:ssa
Valiokunnan oma asia
O 4/2018 vp
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
klo 09.45
kalatalousneuvos
Risto
Lampinen
maa- ja metsätalousministeriö
ylitarkastaja
Antti
Unnaslahti
maa- ja metsätalousministeriö
10
Muut asiat
11
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 19.6.2018 klo 10.00. 
Viimeksi julkaistu 15.6.2018 8:00