Viimeksi julkaistu 20.6.2022 15.06

Esityslista MmVE 64/2022 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Tiistai 21.6.2022 klo 10.00

Lähikokous

1. Nimenhuuto

2. Päätösvaltaisuus

3. Valtioneuvoston selonteko Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa 2035

Valtioneuvoston selontekoVNS 4/2022 vp

Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausunnon antamista varten ympäristövaliokunnalle. Määräaika: 2.12.2022. 

4. Valtioneuvoston selvitys: ICES:n tieteelliset neuvot Itämeren kalakantojen TAC:sta vuodelle 2023

Valtioneuvoston E-selvitysE 72/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-31475
Perusmuistio
(perusmuistio)
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2022-AK-34416
Valtioneuvoston selvitys: ICES:n tieteelliset neuvot Itämeren kalakantojen TAC:sta vuodelle 2023

Esitellään lausuntoluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

5. Valkoposkihanhen metsästyksen salliminen

KansalaisaloiteKAA 3/2020 vp
ToimenpidealoiteTPA 74, 86, 105/2020 vp
LakialoiteLA 32/2020 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-33913
Valkoposkihanhen metsästyksen salliminen

Esitellään mietintöluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

6. Suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittaminen ja susivahinkojen estäminen

KansalaisaloiteKAA 4/2020 vp
ToimenpidealoiteTPA 121/2020 vp
Lisäselvitys EDK-2022-AK-34540
KAA 4/2020 vp MmV 21.06.2022 Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
Lisäselvitys EDK-2022-AK-34539
KAA 4/2020 vp MmV 21.06.2022 Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-31812
Suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittaminen ja susivahinkojen estäminen

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • Luonnonvarakeskusliite

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Käydään valmistava keskustelu. 

Esitellään mietintöluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

7. Uhanalaisten lajien metsästäminen kiellettävä metsästyslaissa

KansalaisaloiteKAA 9/2021 vp
ToimenpidealoiteTPA 108/2021 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-31281
Uhanalaisten lajien metsästäminen kiellettävä metsästyslaissa

Esitellään mietintöluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

8. Muut asiat

9. Seuraava kokous

Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 22.6.2022 klo 9.30.