Viimeksi julkaistu 27.9.2022 9.34

Esityslista MmVE 76/2022 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Tiistai 27.9.2022 klo 10.00

Etäkokous

1. Nimenhuuto

2. Päätösvaltaisuus

3. Hallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 76/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-44154
HE 76/2022 vp MmV 27.09.2022 Pohjanmaan liitto Asiantuntijalausunto

Kirjallinen lausunto: 

 • Pohjanmaan liittoliite

4. Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023

Hallituksen esitysHE 154/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-43895
HE 154/2022 vp MmV 27.09.2022 lainsäädäntöneuvos Jyri Inha, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-43896
HE 154/2022 vp MmV 27.09.2022 lainsäädäntöneuvos Jyri Inha, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-44110
HE 154/2022 vp MmV 27.09.2022 laskentapäällikkö Juha Karjalainen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-44111
HE 154/2022 vp MmV 27.09.2022 laskentapäällikkö Juha Karjalainen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-44125
HE 154/2022 vp MmV 27.09.2022 talousjohtaja Jutta Petäjä, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-44265
HE 154/2022 vp MmV 27.09.2022 erikoistutkija Csaba Jansik, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto

Etäkuuleminen 

Yleisesittely ja katsaus maailmanmarkkinatilanteeseen  

Asiantuntijat: 

 • lainsäädäntöneuvos Jyri Inha valtiovarainministeriöliite
 • laskentapäällikkö Juha Karjalainen maa- ja metsätalousministeriöliite
 • luonnonvaraneuvos Heikki Piiparinen maa- ja metsätalousministeriö
 • maatalousneuvos Esa Hiiva maa- ja metsätalousministeriö
 • neuvotteleva virkamies Jukka Virolainen maa- ja metsätalousministeriö
 • talousjohtaja Jutta Petäjä Luonnonvarakeskusliite

Kirjallinen lausunto: 

 • erikoistutkija Csaba Jansik Luonnonvarakeskusliite

5. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luonnon ennallistamisesta (ennallistamisasetus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 76/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-44299
U 76/2022 vp MmV 27.09.2022 erityisasiantuntija Tuuli Orasmaa, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-44023
U 76/2022 vp MmV 27.09.2022 erityisasiantuntija Siina Lepola-Lång, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-44094
U 76/2022 vp MmV 27.09.2022 budjettineuvos Armi Liinamaa, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto

Ennakkokäsittely 

Etäkuuleminen 

Asiantuntijat: 

klo 10.45
 • erityisasiantuntija Olli Ojala ympäristöministeriö
 • erityisasiantuntija Tuuli Orasmaa maa- ja metsätalousministeriöliite
 • kansainvälisten asiain neuvos Teemu Seppä maa- ja metsätalousministeriö
 • budjettineuvos Armi Liinamaa valtiovarainministeriöliite
 • erityisasiantuntija Siina Lepola-Lång työ- ja elinkeinoministeriöliite

Keskustellaan asiantuntijasuunnitelmasta. Kutsutaan kuultaviksi: Luonnonvarakeskus, Metsähallitus, Metsäteollisuus ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry ja Suomen Luontopaneeli. Pyydetään kirjallinen lausunto: Suomen ympäristökeskus, Suomen metsäkeskus, Ruokavirasto, Tapio Oy, Kalatalouden Keskusliitto, Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry, Paliskuntain yhdistys, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry, Suomen luonnonsuojeluliitto ry ja WWF Suomi. 

6. Muut asiat

7. Seuraava kokous

Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 28.9.2022 klo 9.30.