Esityslista
PeVE
64
2018 vp
Perustuslakivaliokunta
Perjantai 15.6.2018 klo 9.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Muu asiakirja EDK-2018-AK-195701
HaVin_lausuntopyynto_06062018_HE_9_2018vp.pdf
Muu asiakirja EDK-2018-AK-195702
HaVin_lausuntopyynnon_liite_06062018_HE_9_2018vp.pdf
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-197398
HE 9/2018 vp PeV 15.06.2018 valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne, hallintovaliokunta Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-197131
HE 9/2018 vp PeV 15.06.2018 eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen, Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-197102
HE 9/2018 vp PeV 15.06.2018 vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Pekka Liesivuori, oikeuskanslerinvirasto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-197394
HE 9/2018 vp PeV 15.06.2018 professori Juha Lavapuro Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-197395
HE 9/2018 vp PeV 15.06.2018 professori Veli-Pekka Viljanen Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-197103
HE 9/2018 vp PeV 15.06.2018 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
hallintovaliokunnan puheenjohtaja
Juho
Eerola
eduskunta
valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
hallintovaliokunta
liite
lainsäädäntöjohtaja
Tuula
Majuri
oikeusministeriö
lainsäädäntöneuvos
Anu
Talus
oikeusministeriö
eduskunnan oikeusasiamies
Petri
Jääskeläinen
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
liite
vanhempi oikeuskanslerinsihteeri
Pekka
Liesivuori
oikeuskanslerinvirasto
liite
professori
Juha
Lavapuro
liite
professori
Veli-Pekka
Viljanen
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
professori
Olli
Mäenpää
liite
Päätetään asiantuntijakuulemisen jatkamisesta tai lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle säteilylaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-197397
HE 28/2018 vp PeV 15.06.2018 apulaisprofessori Janne Salminen Asiantuntijalausunto
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
apulaisprofessori
Janne
Salminen
liite
Päätetään asiantuntijakuulemisen jatkamisesta tai lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2018-AK-196141
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta
Esitellään lausuntoluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 10 luvun ja poliisilain 5 luvun muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2018-AK-196140
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 10 luvun ja poliisilain 5 luvun muuttamisesta
Esitellään lausuntoluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
7
Muut asiat
Viikkosuunnitelma 
8
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 19.6.2018 kello 9.00. 
Viimeksi julkaistu 15.6.2018 10:15