Viimeksi julkaistu 16.2.2023 14.09

Esityslista SiVE 132/2022 vp Sivistysvaliokunta Torstai 16.2.2023 klo 12.00

1. Nimenhuuto

2. Päätösvaltaisuus

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisestaHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 43/2022 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 43/2022 vp
Hallituksen esitysHE 313/2022 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 43/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 58/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 85/2022 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 41/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-22392
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Käydään valmistava keskustelu loppuun. 

Käsittelyn pohjana on 15.2.2023 jaettu mietintöluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

4. Sivistysvaliokunnan ajankohtaiset EU-asiat

Valiokunnan oma asiaO 17/2019 vp

Merkitään selvitys saaduksi ja todetaan asian käsittely päättyneeksi. 

5. Sivistysvaliokunnan sidosryhmätapaamiset

Valiokunnan oma asiaO 50/2019 vp

Merkitään selvitys saaduksi ja todetaan asian käsittely päättyneeksi. 

6. Perustaidot perusopetuksessa

Valiokunnan oma asiaO 81/2019 vp

Merkitään selvitys saaduksi ja todetaan asian käsittely päättyneeksi. 

7. Kiusaaminen ja fyysinen väkivalta kouluissa

Valiokunnan oma asiaO 64/2020 vp

Merkitään selvitys saaduksi ja todetaan asian käsittely päättyneeksi. 

8. Oppimisen tuen kokonaisuudistuksen toteuttamista koskevan kansallisen toimenpideohjelman valmistelu ja eteneminen (SiVM 19/2021 vp, kannanoton kohta 6)

Valiokunnan oma asiaO 30/2022 vp

Merkitään selvitys saaduksi ja todetaan asian käsittely päättyneeksi. 

9. Muut asiat

Muistutukset: 

Zimbabwen parlamentin opetus- ja sivistysvaliokunnan tapaaminen keskiviikkona 22.2.2023 kello 10.00-11.00 Arkadia-salissa 

Hessenin kulttuuripoliittisen valiokunnan tapaaminen keskiviikkona 1.3.2023 kello 12.45-13.45 Arkadia-salissa 

10. Seuraava kokous

Valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana.