Viimeksi julkaistu 25.11.2022 9.22

Esityslista StVE 105/2022 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Perjantai 25.11.2022 klo 9.00

Etäkokous

1. Nimenhuuto

2. Päätösvaltaisuus

3. Hallituksen esitys eduskunnalle lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 245/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 71/2022 vp

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 71/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

4. Lakialoite laeiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta

LakialoiteLA 42/2019 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-66479
LA 42/2019 vp StV 25.11.2022 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto

Kirjallinen lausunto: 

 • sosiaali- ja terveysministeriöliite

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja terveydenhuoltolain 60 §:n muuttamisesta sekä erikoissairaanhoitolain 28 ja 29 §:n kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 305/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-66302
HE 305/2022 vp StV 25.11.2022 hallitussihteeri Henna Vidén, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-66678
HE 305/2022 vp StV 25.11.2022 vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Paloneva, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-67061
HE 305/2022 vp StV 25.11.2022 johtajaylilääkäri Mikko Pietilä, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-66676
HE 305/2022 vp StV 25.11.2022 professori Seppo Parkkila, Tampereen yliopisto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-66661
HE 305/2022 vp StV 25.11.2022 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-66419
HE 305/2022 vp StV 25.11.2022 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-66417
HE 305/2022 vp StV 25.11.2022 Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-66538
HE 305/2022 vp StV 25.11.2022 Oulun yliopisto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-66567
HE 305/2022 vp StV 25.11.2022 Itä-Suomen yliopisto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-66412
HE 305/2022 vp StV 25.11.2022 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-66002
HE 305/2022 vp StV 25.11.2022 Suomen Lääkäriliitto ry Asiantuntijalausunto

Asiantuntijat: 

 • hallitussihteeri Henna Vidén sosiaali- ja terveysministeriöliite
 • lääkintöneuvos Sirkku Pikkujämsä sosiaali- ja terveysministeriö
 • vs. hallintoylilääkäri Veli-Matti Ulander Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
 • vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Paloneva Keski-Suomen sairaanhoitopiiriliite
 • johtajaylilääkäri Mikko Pietilä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriliite
 • professori Seppo Parkkila Tampereen yliopistoliite

Kirjalliset lausunnot: 

 • Pirkanmaan sairaanhoitopiiriliite
 • Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriliite
 • Helsingin yliopistoliite
 • Oulun yliopistoliite
 • Itä-Suomen yliopistoliite
 • Suomen Kuntaliittoliite
 • Suomen Lääkäriliitto ryliite

Kutsuttuna poissa on: 

 • Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Valiokunta ei ole saanut lausuntoja: 

 • Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
 • Turun yliopisto

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 189/2022 vp
KansalaisaloiteKAA 6/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-66413
HE 189/2022 vp StV 25.11.2022 hallinnollinen ylilääkäri Päivi Miettinen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-66048
HE 189/2022 vp StV 25.11.2022 ylilääkäri Aino Mattila, Tampereen yliopistollinen sairaala, Trans-poliklinikka Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-66437
HE 189/2022 vp StV 25.11.2022 ylilääkäri Aino Mattila, Tampereen yliopistollinen sairaala, Trans-poliklinikka Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-66360
HE 189/2022 vp StV 25.11.2022 terveyspolitiikan asiantuntija Mervi Kattelus, Suomen Lääkäriliitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-65194
HE 189/2022 vp StV 25.11.2022 psykiatrian erikoislääkäri Teemu Kärnä, Suomen Psykiatriyhdistys ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-66447
HE 189/2022 vp StV 25.11.2022 puheenjohtaja Jari Lipsanen, Suomen Psykologiliitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-66451
HE 189/2022 vp StV 25.11.2022 puheenjohtaja Jari Lipsanen, Suomen Psykologiliitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-66684
HE 189/2022 vp StV 25.11.2022 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-66373
HE 189/2022 vp StV 25.11.2022 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-66565
HE 189/2022 vp StV 25.11.2022 tietosuojavaltuutettu Anu Talus, Tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-66753
HE 189/2022 vp StV 25.11.2022 Ihmisoikeuskeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-66488
HE 189/2022 vp StV 25.11.2022 lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen, Lapsiasiavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-66629
HE 189/2022 vp StV 25.11.2022 Väestöliitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-64732
HE 189/2022 vp StV 25.11.2022 tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara, Tasa-arvovaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-66410
HE 189/2022 vp StV 25.11.2022 vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo, Vanhusasiavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-66569
HE 189/2022 vp StV 25.11.2022 Lastensuojelun Keskusliitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-66536
HE 189/2022 vp StV 25.11.2022 Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-66514
HE 189/2022 vp StV 25.11.2022 Kirkkohallitus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-66579
HE 189/2022 vp StV 25.11.2022 Rikosseuraamuslaitos Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-66685
HE 189/2022 vp StV 25.11.2022 Opetushallitus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-66990
HE 189/2022 vp StV 25.11.2022 oikeustieteen tohtori Kristiina Kouros Asiantuntijalausunto

Asiantuntijat: 

klo 09.45
 • hallinnollinen ylilääkäri Päivi Miettinen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriliite
 • ylilääkäri Aino Mattila Tampereen yliopistollinen sairaala, Trans-poliklinikkaliite
 • terveyspolitiikan asiantuntija Mervi Kattelus Suomen Lääkäriliitto ryliite
 • psykiatrian erikoislääkäri Teemu Kärnä Suomen Psykiatriyhdistys ryliite
 • puheenjohtaja Jari Lipsanen Suomen Psykologiliitto ryliite

Kirjalliset lausunnot: 

 • valtiovarainministeriöliite
 • sisäministeriöliite
 • Kansaneläkelaitos
 • tietosuojavaltuutettu Anu Talus Tietosuojavaltuutetun toimistoliite
 • Ihmisoikeuskeskusliite
 • lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen Lapsiasiavaltuutetun toimistoliite
 • tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara Tasa-arvovaltuutetun toimistoliite
 • vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo Vanhusasiavaltuutetun toimistoliite
 • Lastensuojelun Keskusliitto ryliite
 • Väestöliitto ryliite
 • Suomen Lastenlääkäriyhdistys ryliite
 • Kirkkohallitusliite
 • Rikosseuraamuslaitosliite
 • Opetushallitusliite
 • oikeustieteen tohtori Kristiina Kouros liite

7. Muut asiat

8. Seuraava kokous

Valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 29.11.2022 klo 10.00.