Viimeksi julkaistu 10.1.2023 9.02

Esityslista StVE 115/2022 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Tiistai 10.1.2023 klo 10.00

Etäkokous

1. Nimenhuuto

2. Päätösvaltaisuus

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 189/2022 vp
KansalaisaloiteKAA 6/2021 vp
Valiokunnan lausuntoLaVL 29/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 77/2022 vp
Vastine EDK-2023-AK-619
HE 189/2022 vp StV 10.01.2023 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 77/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

Vastine 

Kirjallinen lausunto: 

 • sosiaali- ja terveysministeriöliite

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 203/2022 vp
Vastine EDK-2023-AK-508
HE 203/2022 vp StV 10.01.2023 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto

Vastine 

Kirjallinen lausunto: 

 • valtiovarainministeriöliite

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta

Hallituksen esitysHE 269/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-74892
HE 269/2022 vp StV 10.01.2023 neuvotteleva virkamies Lassi Kauttonen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-74893
HE 269/2022 vp StV 10.01.2023 neuvotteleva virkamies Lassi Kauttonen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-417
HE 269/2022 vp StV 10.01.2023 johtaja Hanna Heinonen, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-504
HE 269/2022 vp StV 10.01.2023 puheenjohtaja Eija Koivuranta, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2023-AK-505
HE 269/2022 vp StV 10.01.2023 puheenjohtaja Eija Koivuranta, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-350
HE 269/2022 vp StV 10.01.2023 pääsihteeri Riitta Särkelä, Ensi- ja turvakotien liitto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-600
HE 269/2022 vp StV 10.01.2023 lakimies Oskari Korhonen, Mielenterveyden Keskusliitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-669
HE 269/2022 vp StV 10.01.2023 talousjohtaja Ville Salo, Suomen Sydänliitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-503
HE 269/2022 vp StV 10.01.2023 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-74887
HE 269/2022 vp StV 10.01.2023 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-348
HE 269/2022 vp StV 10.01.2023 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto

Asiantuntijat: 

 • neuvotteleva virkamies Lassi Kauttonen sosiaali- ja terveysministeriöliite
 • johtaja Hanna Heinonen Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAliite
 • puheenjohtaja Eija Koivuranta SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ryliite
 • pääsihteeri Riitta Särkelä Ensi- ja turvakotien liittoliite
 • lakimies Oskari Korhonen Mielenterveyden Keskusliitto ryliite
 • talousjohtaja Ville Salo Suomen Sydänliitto ryliite

Kirjalliset lausunnot: 

 • sisäministeriöliite
 • oikeusministeriöliite
 • työ- ja elinkeinoministeriöliite
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 304/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-74889
HE 304/2022 vp StV 10.01.2023 lakimies Laura Terho, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-74894
HE 304/2022 vp StV 10.01.2023 erityisasiantuntija Otto Ruokolainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-276
HE 304/2022 vp StV 10.01.2023 lakimies Taru Peippo, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-585
HE 304/2022 vp StV 10.01.2023 pääsihteeri Tuula Vasankari, Filha ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2023-AK-587
HE 304/2022 vp StV 10.01.2023 pääsihteeri Tuula Vasankari, Filha ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-582
HE 304/2022 vp StV 10.01.2023 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-73913
HE 304/2022 vp StV 10.01.2023 Suomen ASH ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-500
HE 304/2022 vp StV 10.01.2023 Hengitysliitto ry Asiantuntijalausunto

Asiantuntijat: 

klo 10.45
 • lakimies Laura Terho sosiaali- ja terveysministeriöliite
 • erityisasiantuntija Reetta Honkanen sosiaali- ja terveysministeriö
 • erityisasiantuntija Otto Ruokolainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)liite
 • lakimies Taru Peippo Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)liite
 • pääsihteeri Tuula Vasankari Filha ryliite

Kutsuttuna poissa on: 

 • Vapers Finland ry

Kirjalliset lausunnot: 

 • Ehkäisevä päihdetyö EHYT ryliite
 • Suomen ASH ryliite
 • Philip Morris Finland Oy
 • Hengitysliitto ryliite

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain 35 ja 35 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 309/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-577
HE 309/2022 vp StV 10.01.2023 hallitusneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-491
HE 309/2022 vp StV 10.01.2023 erityisasiantuntija Jussi Lind, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-507
HE 309/2022 vp StV 10.01.2023 tutkija Tuukka Holster, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-688
HE 309/2022 vp StV 10.01.2023 hallintoylilääkäri Sari Raassina, Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy Asiantuntijalausunto

Asiantuntijat: 

klo 11.15
 • hallitusneuvos Eeva Mäenpää valtiovarainministeriöliite
 • neuvotteleva virkamies Jenni Jaakkola valtiovarainministeriö
 • erityisasiantuntija Jussi Lind sosiaali- ja terveysministeriöliite
 • tutkija Tuukka Holster Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)liite
 • hallintoylilääkäri Sari Raassina Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oyliite

8. Muut asiat

9. Seuraava kokous

Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 11.1.2023 klo 9.30.