Viimeksi julkaistu 25.1.2023 19.20

Esityslista StVE 125/2022 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Torstai 26.1.2023 klo 10.00

Etäkokous

1. Nimenhuuto

2. Päätösvaltaisuus

3. Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. ja 2. osa Näkymiä seuraavien sukupolvien Suomeen

Valtioneuvoston selontekoVNS 16/2022 vp

Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten tulevaisuusvaliokunnalle. Määräaika: 17.2.2023. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä sekä siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 301/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-5533
HE 301/2022 vp StV 26.01.2023 neuvotteleva virkamies Eva Aalto, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-5519
HE 301/2022 vp StV 26.01.2023 neuvotteleva virkamies Petteri Jartti, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-5530
HE 301/2022 vp StV 26.01.2023 apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen, Oikeuskanslerinvirasto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-5470
HE 301/2022 vp StV 26.01.2023 johtaja Pasi Kumpula, Tuomioistuinvirasto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-5531
HE 301/2022 vp StV 26.01.2023 toimialajohtaja Teemu Mikkola, Oikeusrekisterikeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2023-AK-5532
HE 301/2022 vp StV 26.01.2023 toimialajohtaja Teemu Mikkola, Oikeusrekisterikeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-5629
HE 301/2022 vp StV 26.01.2023 puheenjohtaja Juha Mikkola, Liikenne- ja potilasvahinkolau­ta­kun­ta Asiantuntijalausunto

Asiantuntijat: 

 • neuvotteleva virkamies Eva Aalto sosiaali- ja terveysministeriöliite
 • neuvotteleva virkamies Petteri Jartti oikeusministeriöliite
 • apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen Oikeuskanslerinvirastoliite
 • johtaja Pasi Kumpula Tuomioistuinvirastoliite
 • toimialajohtaja Teemu Mikkola Oikeusrekisterikeskusliite
 • puheenjohtaja Juha Mikkola Liikenne- ja potilasvahinkolau­ta­kun­taliite

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 322/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-5536
HE 322/2022 vp StV 26.01.2023 hallitusneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-4921
HE 322/2022 vp StV 26.01.2023 erityisasiantuntija Jussi Lind, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-5481
HE 322/2022 vp StV 26.01.2023 tutkija Marja-Lisa Laukkonen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-5719
HE 322/2022 vp StV 26.01.2023 hallintoylilääkäri Sari Raassina, Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-5538
HE 322/2022 vp StV 26.01.2023 tutkimusprofessori (emeritus) Markku Pekurinen Asiantuntijalausunto

Asiantuntijat: 

klo 10.40
 • hallitusneuvos Eeva Mäenpää valtiovarainministeriöliite
 • neuvotteleva virkamies Jenni Jaakkola valtiovarainministeriö
 • erityisasiantuntija Jussi Lind sosiaali- ja terveysministeriöliite
 • tutkija Marja-Lisa Laukkonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)liite
 • hallintoylilääkäri Sari Raassina Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oyliite
 • tutkimusprofessori (emeritus) Markku Pekurinen liite

Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

6. Muut asiat

Merkitään saapuneeksi toissijaisuusasioiden lista. (TS 101/2022 vp; määräaika 7.3.2023) 

7. Seuraava kokous

Valiokunnan seuraava kokous on etäkokokous perjantaina 27.1.2023 klo 9.00