Viimeksi julkaistu 12.6.2021 18.40

Esityslista StVE 27/2021 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Maanantai 14.6.2021 klo 10.00

1.  Nimenhuuto

2.  Päätösvaltaisuus

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi

Hallituksen esitysHE 241/2020 vp
Valiokunnan lausuntoSiVL 5/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTyVL 5/2021 vp
Valiokunnan lausuntoHaVL 12/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 12/2021 vp
Valiokunnan lausuntoVaVL 1/2021 vp
Valiokunnan lausuntoLaVL 10/2021 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 17/2021 vp

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

4.  Muut asiat

5.  Seuraava kokous

Valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 15.6.2021 klo 8.15; Lähetystöjen vastaanottotila.