Viimeksi julkaistu 15.10.2021 8.32

Esityslista StVE 42/2021 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Perjantai 15.10.2021 klo 9.00

1.  Nimenhuuto

2.  Päätösvaltaisuus

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 140/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-399088
HE 140/2021 vp StV 15.10.2021 neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-399090
HE 140/2021 vp StV 15.10.2021 neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-399399
HE 140/2021 vp StV 15.10.2021 Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Juha Järvinen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-399636
HE 140/2021 vp StV 15.10.2021 Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Juha Järvinen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-399047
HE 140/2021 vp StV 15.10.2021 ympäristöterveydenhuollon erityisasiantuntija Kaisa Mäntynen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-399048
HE 140/2021 vp StV 15.10.2021 ympäristöterveydenhuollon erityisasiantuntija Kaisa Mäntynen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-399042
HE 140/2021 vp StV 15.10.2021 asiantuntija Karoliina Katila, Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-399233
HE 140/2021 vp StV 15.10.2021 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-398855
HE 140/2021 vp StV 15.10.2021 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-399079
HE 140/2021 vp StV 15.10.2021 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-398901
HE 140/2021 vp StV 15.10.2021 Suomen Vesilaitosyhdistys ry Asiantuntijalausunto

Asiantuntijat: 

 • neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola sosiaali- ja terveysministeriöliite
 • hallitussihteeri Helena Korpinen sosiaali- ja terveysministeriö
 • Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja  Juha Järvinen Etelä-Suomen aluehallintovirastoliite
 • ympäristöterveydenhuollon erityisasiantuntija Kaisa Mäntynen Suomen Kuntaliittoliite
 • asiantuntija Karoliina Katila Suomen Yrittäjät ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • oikeusministeriöliite
 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)liite
 • Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ryliite
 • Suomen Vesilaitosyhdistys ryliite

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022

Hallituksen esitysHE 146/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-399404
HE 146/2021 vp StV 15.10.2021 Kehitysvammaliitto ry Asiantuntijalausunto

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Kehitysvammaliitto ryliite

Käydään valmistava keskustelu. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 171/2021 vp

Käydään valmistava keskustelu. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 135/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-398870
HE 135/2021 vp StV 15.10.2021 neuvotteleva virkamies Jukka Tukia, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-399205
HE 135/2021 vp StV 15.10.2021 erityisasiantuntija Mari Pajula, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-399214
HE 135/2021 vp StV 15.10.2021 lakimies Markus Latvala, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-399216
HE 135/2021 vp StV 15.10.2021 lakimies Markus Latvala, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-398950
HE 135/2021 vp StV 15.10.2021 varatoimitusjohtaja Velipekka Nummikoski, Veikkaus Oy Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-398951
HE 135/2021 vp StV 15.10.2021 varatoimitusjohtaja Velipekka Nummikoski, Veikkaus Oy Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-398928
HE 135/2021 vp StV 15.10.2021 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto

Asiantuntijat: 

klo 09.45
 • neuvotteleva virkamies Jukka Tukia sisäministeriöliite
 • neuvotteleva virkamies Elina Rydman sisäministeriö
 • erityisasiantuntija Mari Pajula sosiaali- ja terveysministeriöliite
 • asiantuntija Liisa Palola sosiaali- ja terveysministeriö
 • lakimies Markus Latvala Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAliite
 • varatoimitusjohtaja Velipekka Nummikoski Veikkaus Oyliite

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Kansaneläkelaitosliite

7.  Muut asiat

8.  Seuraava kokous

Valiokunnan seuraava kokous on etäkokous tiistaina 19.10.2021 klo 10.00.