Viimeksi julkaistu 26.9.2022 15.20

Esityslista StVE 74/2022 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Tiistai 27.9.2022 klo 10.00

Etäkokous

1. Nimenhuuto

2. Päätösvaltaisuus

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain 2 §:n ja rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 112/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-44075
HE 112/2022 vp StV 27.09.2022 Suomen Punainen Risti Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-43942
HE 112/2022 vp StV 27.09.2022 Amnesty International, Suomen osasto ry Asiantuntijalausunto

Kirjalliset lausunnot: 

 • Suomen Punainen Ristiliite
 • Amnesty International, Suomen osasto ryliite

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei huomautettavaa: 

 • Hyvinvointiala HALI ry

4. Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023

Hallituksen esitysHE 154/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-44036
HE 154/2022 vp StV 27.09.2022 budjettineuvos Outi Luoma-Aho, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-43903
HE 154/2022 vp StV 27.09.2022 talousjohtaja Mikko Staff, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-44010
HE 154/2022 vp StV 27.09.2022 pääjohtaja Outi Antila, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-44011
HE 154/2022 vp StV 27.09.2022 pääjohtaja Outi Antila, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-44007
HE 154/2022 vp StV 27.09.2022 yksikönpäällikkö Janne Luomala, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-44105
HE 154/2022 vp StV 27.09.2022 johtaja Sari Raassina, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-44254
HE 154/2022 vp StV 27.09.2022 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) Asiantuntijalausunto

Asiantuntijat: 

 • budjettineuvos Outi Luoma-Aho valtiovarainministeriöliite
 • budjettineuvos Virpi Vuorinen valtiovarainministeriö
 • talousjohtaja Mikko Staff sosiaali- ja terveysministeriöliite
 • lääkintöneuvos Taina Mäntyranta sosiaali- ja terveysministeriö
 • finanssineuvos Minna Liuttu sosiaali- ja terveysministeriö
 • pääjohtaja Outi Antila Kansaneläkelaitosliite
 • talousjohtaja Kai Ollikainen Kansaneläkelaitos
 • aktuaaripäällikkö Pertti Pykälä Kansaneläkelaitos
 • johtava asiantuntija Sami Rapiokallio Kansaneläkelaitos
 • johtaja Mika Salminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • kehittämisjohtaja Anu Muuri Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • yksikönpäällikkö Janne Luomala Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)liite
 • johtaja Sari Raassina Suomen Kuntaliittoliite

Kirjallinen lausunto: 

 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)liite

5. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta terveysdata-avaruudesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 61/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-44122
U 61/2022 vp StV 27.09.2022 lainsäädäntöneuvos Virpi Koivu, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-44164
U 61/2022 vp StV 27.09.2022 apulaistietosuojavaltuutettu Heljä-Tuulia Pihamaa, Tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-44176
U 61/2022 vp StV 27.09.2022 ylilääkäri Mikko Seppänen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-44179
U 61/2022 vp StV 27.09.2022 ylilääkäri Mikko Seppänen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-44187
U 61/2022 vp StV 27.09.2022 terveyspoliittinen asiantuntija Mervi Kattelus, Suomen Lääkäriliitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-43881
U 61/2022 vp StV 27.09.2022 professori Tomi Voutilainen, Itä-Suomen yliopisto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-44262
U 61/2022 vp StV 27.09.2022 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-44138
U 61/2022 vp StV 27.09.2022 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-43902
U 61/2022 vp StV 27.09.2022 Lääketeollisuus ry Asiantuntijalausunto

Asiantuntijat: 

klo 11.00
 • lainsäädäntöneuvos Virpi Koivu oikeusministeriöliite
 • apulaistietosuojavaltuutettu Heljä-Tuulia Pihamaa Tietosuojavaltuutetun toimistoliite
 • ylilääkäri Mikko Seppänen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriliite
 • terveyspoliittinen asiantuntija Mervi Kattelus Suomen Lääkäriliitto ryliite

Kirjalliset lausunnot: 

 • professori Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopistoliite
 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)liite
 • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealiite
 • Lääketeollisuus ryliite

6. Muut asiat

7. Seuraava kokous

Valiokunnan seuraava kokous on etäkokous keskiviikkona 28.9.2022 klo 9.30.