Esityslista
TaVE
18
2021 vp
Talousvaliokunta
Keskiviikko 14.4.2021 klo 11.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet
Valiokunnan oma asia
O 48/2019 vp
Todetaan, että epävirallista valmistavaa keskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 13.4.2021. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta ja niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Ennakkokäsittely. 
Hyväksytään epävirallisessa etäkokouksessa 13.4.2021 tehdyt toimet: 
Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. Kutsutaan kuultavaksi: Työ- ja elinkeinoministeriö, Valtiontalouden tarkastusvirasto, työelämäprofessori Vesa Vihriälä, yliopistotutkija Timo Miettinen Helsingin yliopisto, Eurooppa-tutkimuksen keskus, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Palkansaajien tutkimuslaitos, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, valtiotieteen tohtori Sixten Korkman, Suomen Kuntaliitto. Pyydetään kirjallista lausuntoa: Suomen yrittäjät, Uudenmaan liitto, Varsinais-Suomen liitto, Kanta-Hämeen liitto, Päijät-Hämeen liitto, Kymenlaakson liitto, Etelä-Karjalan liitto, Etelä-Savon liitto, Pohjois-Karjalan liitto, Pohjois-Savon liitto, Keski-Suomen liitto, Pirkanmaan liitto, Satakunnan liitto, Etelä-Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan liitto, Keski-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Kainuun liitto, Lapin liitto. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-364517
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
6
Muut asiat
7
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous keskiviikkona 14.4.2021 klo 11.20. 
Viimeksi julkaistu 14.4.2021 10.04