Viimeksi julkaistu 19.5.2022 15.57

Esityslista TaVE 58/2022 vp Talousvaliokunta Perjantai 20.5.2022 klo 11.00

Etäkokous

1. Nimenhuuto

2. Päätösvaltaisuus

3. Hallituksen esitys eduskunnalle säästöpankkien ja hypoteekkiyhdistysten kokouksiin etäyhteydellä osallistumista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 67/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-27735
HE 67/2022 vp TaV 20.05.2022 erityisasiantuntija Jonna Kuparinen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-27736
HE 67/2022 vp TaV 20.05.2022 lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-27737
HE 67/2022 vp TaV 20.05.2022 varatoimitusjohtaja Mikko Huopio, Suomen Hypoteekkiyhdistys Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-27738
HE 67/2022 vp TaV 20.05.2022 varatoimitusjohtaja Mikko Huopio, Suomen Hypoteekkiyhdistys Asiantuntijalausunto
/ esitys /
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-27750
HE 67/2022 vp TaV 20.05.2022 lakijohtaja Jesse Collin, Suomen Pörssisäätiö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-27739
HE 67/2022 vp TaV 20.05.2022 johtava asiantuntija Ville Kajala, Keskuskauppakamari Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-27740
HE 67/2022 vp TaV 20.05.2022 professori Seppo Villa Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-27742
HE 67/2022 vp TaV 20.05.2022 Finanssivalvonta Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-27743
HE 67/2022 vp TaV 20.05.2022 Finanssiala ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-27744
HE 67/2022 vp TaV 20.05.2022 Suomen Osakesäästäjät Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-27745
HE 67/2022 vp TaV 20.05.2022 professori Veikko Vahtera Asiantuntijalausunto

Asiantuntijat: 

 • erityisasiantuntija Jonna Kuparinen valtiovarainministeriöliite
 • lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen oikeusministeriöliite
 • varatoimitusjohtaja Mikko Huopio Suomen Hypoteekkiyhdistysliite
 • lakijohtaja Jesse Collin Suomen Pörssisäätiöliite
 • johtava asiantuntija Ville Kajala Keskuskauppakamariliite
 • professori Seppo Villa liite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Finanssivalvontaliite
 • Finanssiala ryliite
 • Suomen Osakesäästäjätliite
 • professori Veikko Vahtera liite

Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 

 • Listayhtiöiden neuvottelukunta
 • Säätiöt ja rahastot ry
 • Directors' Institute Finland - Hallitusammattilaiset ry
 • Suomen Kiinteistöliitto ry
 • Suomen Yrittäjät ry
 • WWF Suomi

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain ja kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 14/2022 vp
ToimenpidealoiteTPA 5/2020 vp, 8/2022 vp
Valiokunnan lausuntoLaVL 8/2022 vp
Vastine EDK-2022-AK-27931
HE 14/2022 vp TaV 20.05.2022 lainsäädäntöneuvos Sofia Aspelund, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
Vastine EDK-2022-AK-27930
HE 14/2022 vp TaV 20.05.2022 lainsäädäntöneuvos Sofia Aspelund, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto (täydennys)

Asiantuntijat: 

 • lainsäädäntöneuvos Sofia Aspelund oikeusministeriöliite
 • lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen oikeusministeriö

Käydään epävirallista keskustelua. 

5. Muut asiat

6. Seuraava kokous

Valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 24.5.2022 klo 12.15.